Doorgaan naar artikel

Schade kassen € 324 miljoen bij megabui Zuid-Holland

De glastuinbouw zou zwaar getroffen zijn bij de 'Limburgbui'. Foto: GFA premium

De glastuinbouw zou zwaar getroffen zijn bij de 'Limburgbui'. Foto: GFA

De glastuinbouw in Zuid-Holland zou een schade lijden van € 324 miljoen als 200 millimeter regen in 48 uur valt.

Dat blijkt uit een casestudy van de ‘Limburgbui’ door Deltares. De Limburgbui verwijst naar de wateroverlast in 2021 in Limburg door forse regenval. Voor een stresstest berekenden de onderzoekers de effecten van 200 millimeter regenval in 48 uur tijd. Als deze forse neerslag in Zuid-Holland zou vallen, bij al natte condities, kan dat leiden tot een schade van € 2 miljard. Daarvan is € 324 miljoen schade voorzien in glastuinbouw. De grootste schade zou in het gebied Delfland zijn. In de voorspelling krijgt 30 procent van de glastuinbouw in zo’n geval te maken met schade aan het gewas en apparatuur. De glastuinbouw speelt met haar waterbuffering zelf een rol in watermanagement in de glasgebieden.

Eens in vijftig jaar

Voor glastuinbouw gelden minder strenge eisen dan voor bewoond gebied, waar wateroverlast eens in de 100 jaar kan voorkomen bij het huidige beleid van waterschappen. In glastuinbouwgebieden is de norm 1 keer in de 50 jaar. Voor graslanden is dat eens in de 10 jaar.

Bij zo’n calamiteit zal de stroomvoorziening wel overeind blijven, maar wordt transport lastig door ondergelopen tunnels en wegdelen. Voor glastuinbouw is de gewasschade bij deze condities groot. Dat is niet in detail berekend in deze casestudy.

Bekijk meer

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin