Scan bij 500 telers naar emissie middelen

03-06-2015 | |
Scan bij 500 telers naar emissie middelen

Circa 500 telers in de akker- en tuinbouw laten een erfemissiescan uitvoeren in een demonstratieproject rond het terugdringen van afspoeling vanaf percelen.

Het project TOPPS Nederland is op 2 juni van start gegaan. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en richt zich op het beperken van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. TOPPS is geïntroduceerd door Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten en de Europese koepelorganisatie ECPA. Het project bestaat in Nederland uit twee deelprojecten: De vijfhonderd telers die hun bedrijf laten doorlichten krijgen advies.

Beide deelprojecten worden uitgevoerd in samenwerking met LTO Nederland en zijn onderdeel van het LTO Actieplan gewasbescherming 2015-2020 ‘Schoner, Groener, Beter!’ Het actieplan is erop gericht het middelenpakket zoveel mogelijk in tact te houden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer