Doorgaan naar artikel

Samenwerking tussen verschillende sectoren loont

Foto: Anne van der Woude

Foto: Anne van der Woude

Samenwerking tussen agrarische bedrijven uit verschillende sectoren kan een positief effect hebben op de bodemvruchtbaarheid.

Bovendien kan het zowel de melkveehouder als de akkerbouwer/vollegrondsgroenteteler/bollenteler geld opleveren. Dat is de conclusie die Onderzoekers van Wageningen University & Research trekken uit de evaluatie van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Holland. Hierin hebben 8 agrarische samenwerkingsverbanden de afgelopen 2 jaar gewerkt aan het optimaliseren van de onderlinge samenwerking.

B Four Agro uit Warmenhuizen is deelnemer aan het project. Ook broccoliteler Meindert-Jan Botman uit Hauwert teelt sinds 2014 broccoli bij melkveehouders Wim en Dirk-Jan Groot uit Oostwoud.

Verbeteren bodemvruchtbaarheid

In het project is bijvoorbeeld gekeken naar het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, rantsoenen, economische positie en samenwerking in relatie tot wet- en regelgeving. “Berekeningen laten een verschuiving zien van de organischestofaanvoer van de melkveehouderij naar de akker- en tuinbouw. Hierbij wordt aangetoond dat de organischestofvoorziening op bouwland vaak verbetert door de wisselbouw met gras en de mest die daarop wordt toegediend”, zegt Pieter de Wolf, die als adviseur van Wageningen University & Research betrokken is bij het project.

Samenwerking kan geld opleveren

Uit de analyse blijkt dat het aangaan van een samenwerkingsverband geld kan opleveren. De ruimte voor extra melkproductie per hectare voor de melkveehouder is afhankelijk van het melkproductieniveau per koe, de jongveebezetting, de keuze voor grasland of bouwland en de fosfaattoestand van de grond. Als gevolg van de samenwerking is er voor het akkerbouwbedrijf ook meer ruimte om gewassen te telen met een hoger saldo.

Pieter de Wolf: “De kern van dit traject is het optimaliseren van het gezamenlijk grondgebruik tussen verschillende sectoren. Hoe organiseer je dit? En hoe ga je om met de verschillende belangen en wet- en regelgeving? In een mogelijk vervolgproject willen we hier dieper op ingaan, om een volgende stap te maken naar duurzame samenwerkingsverbanden.”

Bekijk meer

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin