Doorgaan naar artikel

Samenwerken met bevoegd gezag aan schoon water

Alle waterzuivering-collectieven hebben 31 december 2016 scherp op hun netvlies staan. Dit is immers de sluitingsdatum voor het indienen van het businessplan bij bevoegd gezag. Afhankelijk van de oplossingsrichting van het collectief is het waterschap of de gemeente het bevoegd gezag.

Ik raad ieder collectief aan om ruim op tijd contact op te nemen met de betreffende instantie. Het bevoegd gezag kan dan op de juiste wijze faciliteren, door inbreng van regionale kennis over het gebied en het (afval)watersysteem. Samen werken we aan schone sloten. Door tijdige en heldere communicatie  weet iedereen welke verantwoordelijkheid op zijn schouders ligt.

Gewasbeschermingsmiddelen moeten we zo snel mogelijk wegzuiveren uit onze restwaterstromen. De normoverschrijdingen in het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden raken de sector hard in de beschikbaarheid van middelen. Denk aan de discussie rondom imidacloprid. Ik verzeker u, dit is nog maar het begin.

Strengere controles

Bevoegd gezag gaat de komende jaren steeds strenger controleren op lozingen. Niet lozen moet je kunnen onderbouwen, want niemand wordt meer op zijn blauwe ogen gelooft. En terecht, want normoverschrijdingen leiden immers tot gebruiksbeperkingen voor iedere ondernemer.

Leg contact met bevoegd gezag

Nogmaals, neem zo snel mogelijk contact op met het bevoegd gezag, zodat zij weten dat er aan een businessplan wordt gewerkt. Ook als je het uitbesteedt aan een gespecialiseerd bureau. De juiste persoon bij bevoegd gezag vind je via de contactpersoon van het waterschap in jouw gebied.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Jean Aerts

bestuurder LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin