Doorgaan naar artikel

RvS: toch niet mountainbiken tussen de kassen

Foto: ANP

Foto: ANP

Almere hoeft geen mountainbikecentrum toe te staan in een gebied met een agrarische bestemming.

Tot dat oordeel kwam de Raad van State (RvS) afgelopen week in een uitspraak.

Nieuwe activiteiten

Volgens het indoor mountainbikecentrum geeft het bestemmingsplan ‘Agrarisch gebied Buitenvaart’ aan dat er in het gebied ruimte is voor nieuwe initiatieven. Die nieuwe activiteiten moeten dan wel voldoen aan de voorwaarden dat het past binnen het agrarische karakter van het gebied en dat het de reeds aanwezige bedrijven niet belemmert.

Functie glastuinbouw

Volgens de initiatiefnemers van het centrum voldoen ze aan de voorwaarden. Bovendien is er geen vraag meer naar de functie glastuinbouw, hetgeen hoofdzakelijk in het gebied gevestigd is. Het zou in strijd met een goede ruimtelijke ordening zijn als vastgehouden zou worden aan de functie glastuinbouw. Bovendien is het gebouw waar ze het oog op hebben laten vallen niet geschikt voor glastuinbouw, stellen de initiatiefnemers van het mountainbikecentrum.
Artikel gaat verder onder de tweet.

Nevenactiviteit

Volgens de gemeente Almere is recreatie wel mogelijk in het gebied, maar alleen als nevenactiviteit. Het moet ondergeschikt en gelieerd zijn aan de bestemming ‘Agrarisch-Verbreed’. Daarom is een mountainbikecentrum niet haalbaar, stelt de gemeente. Bovendien ligt er nog een initiatief om het naast het plangebied gelegen Oostvaardersplassen aan te wijzen als Nationaal Park. Dat levert op dit moment onduidelijkheid op over welke recreatieve voorzieningen in de toekomst mogelijk zullen zijn.

Bedrijf failliet

Volgens de RvS heeft de gemeente gelijk. Een mountainbikecentrum past niet binnen een gebied met overwegend glastuinbouw. Er is geen reden aan te nemen dat de grond niet meer gebruikt zou kunnen worden voor glastuinbouw. Dat het bedrijf dat op het geplande terrein failliet is gegaan is voor de RvS ook geen argument tot een ander oordeel te komen. Dat het initiatief wordt aangehouden zolang onduidelijk is wat er gaat gebeuren met de aangrenzende Oostvaardersplassen vindt de RvS ook een redelijk argument.

Delen

Image
Eric Beukema

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin