Doorgaan naar artikel

RvS: geen woningbouw binnen 50 meter van fruittelers

Nieuwe woningen mogen niet dichterbij gebouwd dan op 50 meter van de fruitbomen van Berend jan van Westreenen in Echteld. - foto: Vidiphoto

Nieuwe woningen mogen niet dichterbij gebouwd dan op 50 meter van de fruitbomen van Berend jan van Westreenen in Echteld. - foto: Vidiphoto

Na bezwaar van twee fruittelers heeft de Raad van State een bouwplan van 50 woningen in Echteld vernietigd.

De gemeente Neder-Betuwe heeft bakzeil gehaald bij de hoogste bestuursrechter. Het bezwaar van de fruittelers Van Westreenen en Van Ommeren, dat de gemeente woningen wilde gaan bouwen die op relatief korte afstand van hun boomgaarden komen te staan en daardoor binnen de zone waarin met gewasbeschermingsmiddelen wordt gespoten, is door de Raad van State overgenomen.

Spuitvrije norm van 50 meter

De Raad hanteert bij gebrek aan een landelijke norm een principe-afstand van 50 meter tussen woningen en spuitzones. Die afstand mag worden verkleind als daarvoor een goede motivatie wordt gegeven en er een gedegen onderzoek wordt gedaan naar de reikwijdte van overwaaiende spuitnevels op die locatie.

De gemeenteraad stelde een bestemmingsplan vast voor een bouwplan tot op 30 meter afstand. Dat plan werd onderbouwd met diverse onderzoeken waaruit zou blijken dat die korte afstand geen probleem is voor de nieuwe bewoners.

Onvoldoende onderbouwd

Onafhankelijke adviseurs van de Raad spraken schande van de onderzoeken waar de gemeente mee kwam. Daarbij was namelijk gebruikgemaakt van eerder onderzoek dat door de Raad van State al als onvoldoende was beoordeeld. En ook een verbeterd onderzoek van de gemeente werd door de onafhankelijke adviseurs van de Raad gekraakt. De Raad van State heeft zijn adviseurs gevolgd en het bestemmingsplan vernietigd.

Dit betekent dat het bestemmingsplan moet worden aangepast en dat heeft misschien ook gevolgen voor het woningbouwplan aan de zuidzijde van Echteld. Mogelijk zal de gemeente zelfs een andere locatie moeten zoeken voor de woningbouw.

Beheer
WP Admin