Doorgaan naar artikel

RVO: in februari kaarten bufferstroken

kaarten bufferstroken premium

Langs ecologisch kwetsbare waterlopen geldt een bufferstrook van 5 meter. - Foto: Canva/Getty Images

RVO zal in februari kaarten beschikbaar stellen in Mijn Percelen van bufferstroken, waterlopen, en landschapselementen.

Dat laat de uitvoeringsinstantie maandag weten in een webinar over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Op de nieuwe kaarten/kaartlagen kunnen boeren dan zien welke type sloot er volgens RVO langs hun perceel ligt en welke bufferstroken dus aangehouden moeten worden.

Bufferstrook afhankelijk van type sloot

  • Afhankelijk van het type sloot gelden verschillende bufferstroken:

  • een zone van 3 meter langs watervoerende sloten;

  • 1 meter langs droge sloten;

  • 5 meter langs KRW-wateren (Kaderrichtlijn Water) en ecologisch kwetsbare waterlopen.

Afhankelijk van het type sloot mogen de bufferstroken soms versmald worden als deze anders meer dan 4% van het perceel beslaan.

Vrijdag liet landbouwminister Piet Adema weten dat de bufferstroken (waarop niet bemest mag worden) dit jaar alsnog vanaf 1 maart 2023 verplicht worden vanuit de mestregelgeving. Voor het GLB veranderd er volgens RVO weinig: om mee te doen moesten daarvoor toch al bufferstroken aangelegd worden.

Gewasbeschermingsmiddelen

In ieder geval vanuit het GLB is ook het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de bufferstroken niet toegestaan. Wel mogen er gewassen op staan en koeien geweid worden.

Wie het niet eens is met hoe sloten, bufferstroken en landschapselementen aangemerkt zijn op de nieuwe kaarten, kan via de Gecombineerde Opgave aangeven dat dit niet klopt. RVO adviseert in tussentijd dan de bufferstroken te hanteren zoals voorgesteld, in afwachting van terugkoppeling.

Landschapselementen

Landschapselementen tellen dit jaar voor het eerst ook mee als subsidiabel areaal. Het gaat dan bijvoorbeeld om sloten, houtwallen, heggen, bomen en (kleine) bosjes. Om ze mee te mogen tellen, moeten ze wel grenzen aan jouw landbouwgrond. RVO laat weten een kaart te hebben gemaakt van landschapselementen; boeren zullen moeten aangeven of deze van hen zijn. Landschapselementen mogen alleen meegeteld worden als het agrarisch bedrijf deze beheert en hier zeggenschap over heeft.

Delen

Image
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin