Doorgaan naar artikel

RVO: ga uit van feitelijke situatie voor bufferstroken

Boeren en tuinders moeten uitgaan van de feitelijke situatie bij het aanhouden van de bufferstroken. Ook als deze anders op de kaart van RVO staan.

Dat zegt RVO in reactie op fouten die gebruikers melden over de feitelijke situatie van sloten en watergangen in combinatie met de bufferstroken.

Boeren en bedrijfsadviseurs constateren veel fouten op de nieuwe kaartlagen van RVO. Op de kaarten in ‘Mijn Percelen’ is zichtbaar welke sloottypes er langs percelen liggen en welke bufferstroken hierbij horen. Het aanhouden van de juiste bufferstrook is onder andere van belang voor het bepalen van de mestplaatsingsruimte. Een bufferstrook telt niet mee als mestplaatsingsruimte.

Onderscheid tussen watervoerende en droge sloten

RVO laat weten dat de kaartlagen gebaseerd zijn op informatie uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Input voor deze kaartlagen komt van onder andere gemeenten, provincies, waterschappen en RVO zelf.

De uitvoeringsorganisatie stelt dat met name als het gaat om het onderscheid tussen watervoerende en droge sloten, niet alle informatie klopt. Hierdoor kan het zijn dat droge sloten als watervoerend op papier staan, en vice versa. Dat is van belang, omdat bij een droge sloot een bufferstrook geldt van 1 meter, tegenover 3 meter bij de ander.

Ook zegt RVO signalen van sectorpartijen te hebben gekregen dat er bufferstroken zijn ingetekend op plekken waar geen sloot ligt. Dit kan ermee te maken hebben dat sloten (soms al jaren geleden) gedempt zijn, maar dat dit nog niet is aangepast bij BGT, aldus RVO.

Lees ook: De Groot (D66) wil verbod op dempen sloten

RVO vooraf op de hoogte van fouten bufferstroken

RVO laat weten vooraf geweten te hebben dat de informatie, wat betreft droge en watervoerende sloten, niet overal juist is. “Daarop hebben wij een voorziening getroffen en kunnen boeren in de Gecombineerde opgave aangeven wanneer dit niet klopt”, zo laat de organisatie weten.

RVO verwacht dat het minimaal een half jaar gaat duren voordat alle kaarten correct zijn. Boeren en tuinders kunnen in de Gecombineerde opgave (tussen 1 maart en 15 mei) aangeven waar fouten zitten. Vervolgens vraagt RVO de instanties die de brongegevens leverden dit aan te passen. Vaak zullen dat de waterschappen zijn. “We verwachten niet dat boeren hier in mei antwoord op zullen krijgen. Een realistische termijn zal op zijn vroegst oktober zijn”, aldus RVO.

‘Bij twijfel contact opnemen met RVO’

In tussentijd moeten boeren en tuinders uitgaan van de feitelijke situatie, zegt de dienst. Hoe zit het vervolgens met rechtszekerheid? Kun je op de één of andere manier al tussentijds bevestiging krijgen dat de werkelijke situatie inderdaad anders is? “Bij twijfel over het type sloot, of breedte van de bufferstrook, kun je contact opnemen met RVO voor nader advies”, zo geeft de uitvoeringsorganisatie aan.

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Kirsten Graumans

redacteur Boerderij en Food&Agribusiness

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin