Doorgaan naar artikel

RVO en NVWA: regels bufferstroken niet te doen

Laden van bakken wittekool op het perceel. Nieuwe bufferstrookregels zijn voor de nieuwe teelt lastig uitvoerbaar, stellen RVO en NVWA. - Foto: Jeroen Verheul premium

Laden van bakken wittekool op het perceel. Nieuwe bufferstrookregels zijn voor de nieuwe teelt lastig uitvoerbaar, stellen RVO en NVWA. - Foto: Jeroen Verheul

Naleving van scherpere regels rond bufferstroken zal beperkt zijn, controle nauwelijks uitvoerbaar.

Dat stellen Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en keuringsorganisatie NVWA in advies over nieuwe regels rond mestregels, waaronder bufferstroken. Het ministerie komt met reparatiewetgeving om aan de eis van de Europese Commissie te voldoen. Medio januari werd bekend dat de Europese Commissie een Nederlands overgangsjaar voor delen van mestwetgeving afwijst, zoals bufferstroken.

Bij de nieuwe regelgeving spelen RVO en NVWA een belangrijke rol. Zij hebben het landbouwministerie van advies voorzien. RVO verwacht dat haar diensten overbelast zullen raken. De vele vragen zullen moeilijk verwerkt kunnen worden in nu al ‘de drukste periode van het jaar’. RVO is alleen verantwoordelijk voor de administratieve controle en kan daarom niet vaststellen of een bufferstrook wordt bemest. RVO verwacht niet dat veel telers zich aan de bufferstrookregels zullen houden. Daarvoor is de regelgeving te laat en te complex. Veel telers hebben hun teeltplan voor vroege gewassen al klaar.

Momentopname

NVWA heeft vooral nog veel vragen over hoe regels uitgelegd moeten worden. Als deze niet tijdig worden opgelost, is handhaving niet mogelijk. Zo is niet duidelijk hoe de taakverdeling moet liggen tussen waterschappen en NVWA. Waterschappen hebben een taak in het toezien op bufferstroken vanuit het Activiteitenbesluit. De NVWA zal de nieuwe regelgeving uit de mestwetgeving moeten controleren (7e actieprogramma Nitraatrichtlijn). Daarvoor heeft NVWA capaciteit toegewezen gekregen, alleen zal controle op bemesting van bufferstroken altijd een momentopname zijn en zal toezicht op bemesting voor vroege gewassen niet meer mogelijk zijn. De reparatieregelgeving gaat in op 1 maart.

Veel discussie

Ook de NVWA verwacht daardoor dat de naleving beperkt zal zijn. Daarvoor zijn de onduidelijkheden te groot. Ook zal het tot veel discussie leiden over de oppervlakte van de bufferstroken. Dit jaar wil het ministerie werken aan versimpeling van de regels voor bijvoorbeeld bufferstroken. Dat moet toezicht in 2024 vergemakkelijken.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin