Doorgaan naar artikel

‘Rustig telen met sterke tomatenplant’

“We zijn bijzonder tevreden over de gewasstand, omdat de plant goed op z’n vrucht staat. De tomatenplant is generatief en de bloei begint al hoog in de plant”, zegt Rick van Schie van tomatenbedrijf Fa. L.A. van Schie in Kwintsheul.

“In vergelijking met voorgaande jaren zijn we vanaf het begin van de teelt lagere etmaaltemperaturen gaan aanhouden. De eerste en tweede tros zijn er sterk uitgekomen. De derde tros kwam er, zoals verwacht, iets zwakker uit, maar dat heeft zich hersteld. Het lijkt wel of een sterk weggezette tros later meer suikers nodig heeft dan een zwakkere weggezette tros. Met de vierde tros was het idem dito. Door deze bevindingen bleven we dus ook lagere etmaaltemperaturen hanteren” In de tweede week van maart wordt de eerste oogst verwacht.

In week 8 is een extra dief aangehouden. Daarmee komt de gent getopte plant op 3 stengel per pot. “Ondanks het rustiger telen met lagere etmaaltemperaturen, waarbij de trossen er sterk uitkomen, hopen we dat de plant voldoende energie heeft om de dief er ook goed uit te laten komen.”

We merkten nog niet dat het eronder vochtiger werd, maar weten vanuit het verleden dat we snel vochtproblemen, zoals bladrandjes en schimmels, krijgen bij een hoog vochtgehalte

Vast AC-folie verwijderd

Vanaf het begin van de teelt heeft er vast AC-folie bovenin de kas gelegen. In week 5 is dat opengeschoven en in week 6 verwijderd. “We merkten nog niet dat het eronder vochtiger werd, maar weten vanuit het verleden dat we snel vochtproblemen, zoals bladrandjes en schimmels, krijgen bij een hoog vochtgehalte. We willen een mogelijke zwakheid niet creëren.” Een week nadat het AC-folie eruit is gegaan, zijn er nog geen nadelige gevolgen geconstateerd. “Onze conclusie is dat we het AC-folie er op tijd uit hebben gehaald.”

Uitdraineren

In de tweede week van december is aan de zijkant van de zak van de steenwolmat een sneetje gemaakt om de mat te laten uitdrainen. In de eerste week van januari is de plant op het gat van de steenwolmat gezet. Een week later dan vorig jaar, vanwege de start van de teelt met een kleinere plant en het rustiger telen.

Watergeven in de avond

In het begin van de teelt is er ’s avonds 1 druppelbeurt van 180 cc gegeven. In week 7 zijn dat ongeveer 4 druppelbeurten van 200 cc per beurt, die lichtafhankelijk worden gegeven. Normaal is dat 1 druppelbeurt overdag om 13.00 uur en de rest ’s avonds. Op een zonnige dag zijn dat er 2 overdag en de rest ’s avonds. “We streven er nu naar om 2 keer de lichtsom per dag aan water te geven. Eind maart wordt dat 2,5x met 10% drain.” De EC is 3,5 en pH 5,2 van het druppelwater.

“Van voorgaande jaren hebben we geleerd dat het watergeven een belangrijk stuurmiddel is tijdens de teelt. Daarom zijn we deze teelt rustiger aan gaan doen met interen.” Door gebrek aan meetinstrumenten bepaalt de jonge teler door middel van matten voelen en planten beoordelen hoeveel en wanneer hij gaat watergeven. “In week 5 waren we ingeteerd naar een minimum matgewicht.”

In het begin van de teelt zagen we rupsen op de onderste bladeren. In week 51 hadden we al Tracer tegen rupsen bij de plant in de steenwolblokken gegoten, maar dat heeft niet voldoende geholpen

Schoon beginnen met uitzetten

In week 3 is er Verimark gedruppeld tegen voornamelijk rups en witte vlieg. “In het begin van de teelt zagen we rupsen op de onderste bladeren. In week 51 hadden we al Tracer tegen rupsen bij de plant in de steenwolblokken gegoten, maar dat heeft niet voldoende geholpen. Verimark is wel een duur middel, maar we willen gewoon schoon beginnen in de teelt op het moment dat we natuurlijke vijanden uitzetten.”

In week 4 is voordat de stroken loopfolie tussen de buisrail zijn neergelegd eerst een rondje gedaan om het onkruid te verwijderen. Niet met spuiten, maar handmatig.

In week 5 is Macrolophus uitgezet: 0,3 stuks/plant en bijgevoerd met Nutrimac. In week 6 is nog weer 0,5 Macrolphus per plant uitgezet en eveneens bijgevoerd. Van Schie: “We bouwen dit op naar 1,5 stuks per plant. Gespreid toedienen en per week de dosis verhogen, lijkt ons beter voor de opbouw van de populatie.”

Inzet hommels

Door het rustiger telen en terugsnoeien is het inzetschema van de hommelvolken gewijzigd naar om de week één doos per 1,2 hectare. “We zijn teruggegaan omdat we een lagere etmaaltemperatuur aanhouden en de bloemen van goede kwaliteit zijn. Hierdoor zijn er niet meer hommels nodig. De afbloei is wel wat trager. Hopelijk geeft dit geen nadelige gevolgen tijdens de rijping.”

Auteur: Harry Stijger

Bekijk meer

Share this

Afbeelding
Rick Van Schie

is tomatenteler bij L.A. van Schie in Kwintsheul

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin