Doorgaan naar artikel

Rummenie bij bezoek glastuinbouw: ETS2 niet fair

Jean Rummenie, staatssecretaris LVVN met tuinbouw in zijn pakket, sprak zich bij zijn kennismakingsbezoek aan de glastuinbouw uit tegen extra lastenverzwaring door CO2-heffing via het Europese ETS2. Maar het is niet alleen aan de staatssecretaris.

Rummenie (BBB) was maandagmiddag 8 juli bij paprikabedrijf Overgaag in Honselersdijk om zich te laten bijpraten over glastuinbouwdossiers. Dat Rummenie zo snel de glastuinbouw bezoekt, wordt gezien als steun voor de sector. Rummenie sprak die steun ook uit, al moet hij zich nog in dossiers inlezen.

Het lastigste tuinbouwdossier is de ETS2-discussie. Als het aan Rummenie ligt, krijgt de glastuinbouw geen extra CO2-heffingen opgelegd en hoeft deze dus niet aan te haken bij het Europese handelssysteem ETS2. In de paprikakassen van Overgaag wist Rummenie te vertellen dat Frankrijk juist had gekozen haar sector buiten het systeem te laten. Een extra argument om de Nederlandse telers niet op achterstand te zetten. Dat argument komt bij andere argumenten: de glastuinbouw doet al veel om energieneutraal te worden en dit proces wordt alleen maar verstoord door steeds nieuwe lasten. “De sector heeft al veel op zich genomen om energieneutraal te worden. Het zou niet fair zijn om onderweg zwaardere lasten op te leggen, zeker niet als andere lidstaten dat ook niet doen.”

Rummenie: Het is niet alleen aan mij

Als de staatssecretaris tegen ETS2 is voor de glastuinbouw, moet dat dan niet snel omgezet worden in een besluit? Telers kunnen er dan rekening mee houden in hun investeringsplannen. Rummenie wijst op de bredere belangen van het kabinet. Dan gaat het over budgetten en de financiële ruimte die de minister van Financiën ziet. Rummenie had juist die ochtend een eerste overleg met zijn ambtenaren. Hij verwachtte dat een besluit naar de voorjaarsnota van 2025 zou worden doorgeschoven.

Daarna blijkt toch dat er al eerder duidelijkheid komt. Bij de begrotingsbehandeling van Prinsjesdag zal ETS2 een discussiepunt worden. Er is namelijk haast met dit besluit, terwijl ETS2 pas in 2027 ingaat. De administratieve verplichtingen van ETS2 voor Nederland beginnen namelijk al wel volgende maand (augustus 2024).

Voor brandstofleveranciers is het niet mogelijk onderscheid te maken tussen vrijgesteld en ETS2-plichtig gasgebruik bij afnemers in de glastuinbouw, blijkt uit een recente Kamerbrief. Wat het effect is van ETS2 blijft daardoor nog onduidelijk. De Invoering van ETS2 moet de ‘balans uit het pakket Wet Fiscale Klimaatmaatregelen Glastuinbouw en het Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 behouden’, was al de lijn van het vorige kabinet.

Meer kijken naar landen om ons heen

Rummenie werd bij zijn bezoek begeleid door gastheren Jelte van Kammen (directeur van Harvest House), teler John Overgaag, boegbeeld Jaap Bond en teler Bart van den Bosch. Overgaag voelde goed aan dat Rummenie de extra CO2-lasten feitelijk veroordeelde, maar nog geen duidelijkheid kon geven. “Wij willen investeren in verduurzaming. Het is duidelijk dat we de juiste investeringen willen doen en deze uitspraken helpen daarbij.”

De nieuwe staatssecretaris wil die internationale verbanden duidelijker leggen. Als Nederland wel voor ETS2 kiest voor de glastuinbouw, vertrekken bedrijven naar het buitenland. Van den Bosch, met een teeltlocatie in Frankrijk, kende het besluit van de Franse overheid nog niet.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin