‘Ruimere regels gelegenheidsarbeid Belgische fruitteelt’

03-03-2017 | Laatste update op 08-06 | |
Gelegenheidsarbeid op tuinbouwbedrijf. - Foto: RBI
Gelegenheidsarbeid op tuinbouwbedrijf. - Foto: RBI

De Vlaamse staatssecretaris van fraudebestrijding Philippe De Backer geeft steun aan ruimere regels voor gelegenheidsarbeid.

Dat bleek donderdag tijdens een bezoek van De Backer aan een fruitteeltbedrijf. De Backer lijkt een plan te steunen van boerenorganisatie ABS om de bestaande regeling voor gelegenheidsarbeid in de fruitsector gelijk te schakelen met de witlof- en champignonsector, waar het aantal toegelaten werkdagen voor gelegenheidswerkers van 65 opgetrokken werd tot 100. De Backer: “We zijn die uitbreiding nog volop aan het onderzoeken, maar het lijkt mij een logische stap die voor administratieve vereenvoudiging kan zorgen.”

Breed plan sociale fraude

Enkele weken geleden ondertekenden de Belgische federale ministers Kris Peeters en Willy Borsus en staatssecretaris Philippe De Backer een plan voor eerlijke concurrentie in de groene sectoren en tegen sociale fraude. Dat akkoord werd gesloten met de Boerenbond, de tegenhanger van ABS. De Boerenbond laat weten verrast te zijn door de uitspraak van de staatssecretaris. Er was afgesproken een commissie onderzoek te laten doen.

Bedenkingen over ‘populistische ideeën’

Hoewel de Boerenbond beseft dat veel leden verruiming wensen, pleit zij toch voor een onderzoek door een commissie. Zo’n verruiming zou namelijk de goede relatie met de vakbonden op het spel zetten. De Boerenbond is sociaal partner en wil niet met een ‘kortetermijnmaatregel’ de afspraken voor de middellange termijn over pensioenen en onderwijs in gevaar brengen. “Wij gaan niet meedoen met populistische ideeën en daardoor verworvenheden met vakbonden overboord gooien”, aldus de Boerenbond.

Bedrijven in de grensstreek

In het akkoord dat 2 weken geleden werd gesloten tussen de Boerenbond en overheid, zijn 19 acties overeengekomen. Een aantal daarvan heeft betrekking op de Benelux en zal bedrijven in de grensstreek raken. “Als bedrijven met percelen over de landsgrens een aantal dagen per jaar werk uitvoeren op die percelen, moeten ze dat nu nog doen met inachtneming van de nationale wetgeving van dat land. We willen daarin een wederkerigheid bewerkstelligen en die werkzaamheden volgens één stelsel van loonbetaling en sociale regelingen langen uitvoeren.”

Uitzendbureaus zonder erkenning

Verder willen de ondertekenaars van het akkoord afspraken met Nederland om tegen te gaan dat uitzendbureaus zonder erkenning in Nederland in België diensten aanbieden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer