Doorgaan naar artikel

Ruimere mestnormen open teelten blijven onzeker

De invoering van equivalente maatregelen in 2017 is uiterst onzeker. - Foto: Stan Verstegen

De invoering van equivalente maatregelen in 2017 is uiterst onzeker. - Foto: Stan Verstegen

Ruimere mestnormen voor de akker- en tuinbouw nog in 2017 invoeren blijft een moeizaam proces. Er komt geen pardon voor bedrijven die in 2016 hebben bemest in de verwachting dat in dat jaar al hogere normen ingevoerd zouden worden. Dat schrijft Staatssecretaris Martijn van Dam in een brief aan de Tweede Kamer met antwoorden op vragen van Jaco Geurts (CDA).

Volgens Van Dam is op 2 oktober 2015 de eerste brief aan de Europese Commissie gestuurd over invoering van zogenoemde equivalente maatregelen. Daarmee kunnen telers toestemming krijgen om hogere bemestingsnormen te gebruiken dan de standaard gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat als dat aantoonbaar een vergelijkbaar milieuresultaat heeft.

Vervolgens kwamen er vragen vanuit de EC over die concrete maatregelen. Volgens de staatssecretaris is er geen sprake van dat er al twee en een half jaar over wordt onderhandeld, zoals Geurts zich afvroeg. In juni 2016 toonde de Commissie zich volgens Van Dam bezorgd over de milieugevolgen, in een brief waarin ook werd gewezen op de overschrijding van het fosfaatplafond.

Vervolgens zijn begin juli 2016 wijzigingen van de mestregels gedeeld met de Commissie, gevolgd door schriftelijk overleg. Uiteindelijk heeft dat geleid tot een verder uitstel vanwege een brief van de Commissie van 10 oktober 2016. De Commissie uitte daarin nog steeds zorg te hebben over de milieugevolgen. Van Dam heeft op 20 oktober vervolgens aan de Kamer geschreven dat hij zich gaat inzetten om de zorgen en bezwaren van de Commissie weg te nemen.

Weinig kans op aanpassing

Invoering van ruimere bemestingsnormen voor het jaar 2017 wordt ondertussen een lastige kwestie door tijdsdruk. Van Dam zegt daar in de brief al over dat het gaat ‘interfereren’ met de onderhandelingen over het nieuwe mestbeleid vanaf 2018. Dat betreft het zogenoemde zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat gaat gelden voor de jaren 2018-2021.

Beheer
WP Admin