Ruimere interventie in nieuwe GMO-regels

13-03-2017 | |
Foto: Bert Jansen
Foto: Bert Jansen

De Europese Commissie heeft een nieuwe vereenvoudigde gemeenschappelijke marktordening goedgekeurd voor groente en fruit (GMO).

Het zijn regels die moeten leiden tot minder administratieve lasten en meer financiële ondersteuning in tijden van crisis.

PO’s aantrekkelijker

Producentenorganisaties (PO’s) worden een stuk aantrekkelijker omdat de Europese wetgever er in de leverplicht rekening mee gaat houden dat nogal wat tuinders een deel van hun oogst rechtstreeks aan de consument verkopen.

De gemeenschappelijke marktordening (GMO) voor groenten en fruit werd tegen het licht gehouden na protest van verschillende landen (waaronder Nederland) over de onduidelijke regelgeving. De huidige actualisering van de GMO is het sluitstuk van een evaluatie die twee jaar in beslag genomen heeft. Nederland heeft daar met een LEI-studie aan bijgedragen.

Interventieregeling vervangt opkooppakket

De nieuwe interventieregeling in GMO-regels komt in de plaats van het opkooppakket dat nu nog bestaat vanwege de Russische boycot. Voor groente en fruit voor voedselbanken stijgt de interventieprijs van 30% naar 40% van de gemiddelde marktprijs in Europa over de laatste vijf jaar. Interventie voor andere doeleinden (diervoeder, biogas, compostering) krijgt op zijn beurt een 10 procentpunt hogere interventieprijs die 30% van de marktprijs zal bedragen.

Meer duidelijkheid

Europees landbouwcommissaris Phil Hogan zou de organisatiegraad in de groente- en fruitsector graag verder opkrikken. Daartoe maakt hij producentenorganisaties aantrekkelijker, bijvoorbeeld door meer duidelijkheid te verschaffen over de acties van PO’s waarvoor de EU financieringssteun kan geven, zoals investeringen in technologie of kwaliteitsverbetering.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur
Meer over


Beheer