Doorgaan naar artikel

Ruim 3.500 aanvragen voor kwekersrecht

Den Haag – De Raad voor de Plantenrassen heeft in de periode van 2006 tot en met 2010 3.544 aanvragen voor het verlenen van kwekersrecht ontvangen. Dat meldt het Ministerie van Economische Zaken.

Van de aanvragen werden 2.080 kwekersrechten verleend. Het grote verschil tussen het aantal aanvragen en het aantal verleende kwekersrechten komt mede door het meerjarige onderzoek dat nodig is voordat over een aanvraag wordt beslist.

Over de periode 1980- 2008 zijn wereldwijd 50.047 octrooien aangevraagd op het gebied van plantenveredeling. Hiervan ging 38,3 procent over processen, 73,7 procent ging over producten en 33,2 procent had betrekking tot DNA-gerelateerde technieken ten behoeve van plantenveredeling. Octrooien kunnen op meerdere deelgebieden tegelijk aangevraagd worden.

Voor octrooien die minder dan 2,5 jaar geleden zijn ingediend geldt nog het recht om de octrooien de eerste 18 tot 30 maanden na indiening geheim te houden. Daarom zijn er van na 2010 geen officiële cijfers bekend.

Systemen voor intellectueel eigendom, zoals het kwekersrecht en het octrooirecht, zijn volgens het ministerie behulpzaam bij het innoveren omdat het bedrijfsleven met deze rechten de kans krijgen om hun investeringen terug te verdienen. In de politiek is discussie gaande over een volledige of gedeeltelijke kwekersvrijstelling, waarmee genen van planten vrij verkrijgbaar zijn voor verdere veredeling. Europees lijkt hiervoor nog geen meerderheid te zijn.

Share this

Afbeelding
Mariska Vermaas

parlementair verslaggever

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin