Doorgaan naar artikel

RUB-drama

Image premium

Spiritus, zeep, magere melk en zelfs CO2 mogen straks niet meer, heeft het Ctgb aangekondigd. Mits deze middelen een officiële toelating hebben.

Soms lees je van die berichten waarvan je niet kan geloven dat ze waar zijn. Ogenschijnlijk onopvallend verdwijnen ze wederom in de mist, want ze ontsnappen aan de aandacht. Zo kreeg ik afgelopen week een brief van Nico Stutterheim, die zelf in natuurlijke producten doet, en oproept tot actie in de vorm van een brief aan het Ctgb, de minister en de Tweede Kamer. Daarbij bepleit hij het voornemen tot intrekking RUB-toelatingen tegen te houden, totdat er goede alternatieve regelgeving is uitgewerkt.

Niet alleen biologisch
De biologische teelt maakt gebruik van veel alternatieve middelen die velen kennen als huis-, tuin- en keukenmiddeltjes, maar een publicatie in de Staatcourant maakt duidelijk dat de RUB-lijst veel producten bevat die ook in de reguliere tuinbouw onmisbaar zijn. Denk maar eens aan spiritus, magere melk, zwavel, ja zelfs CO2. Veel middelen zijn onmisbaar geworden en beperken zelfs het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. In wezen druist deze regelgeving in tegen het duurzaam maken van de land- en tuinbouw.

Uiteraard is het nodig om ogenschijnlijk onschuldige middelen te controleren op veiligheid en effectiviteit, maar nu lijkt de overheid door te slaan. Straks moet ieder middel de zware toelatingsprocedure ondergaan die ook voor chemische bestrijdingsmiddelen van toepassing is. Aangezien er vaak kleine bedrijven achter de productie schuil gaan zal er van zo’n aanvraag weinig terecht komen. Onbetaalbaar. Er zijn ook andere wegen te bewandelen, zoals opnemen van bio-stimulatoren in de meststoffenwet, maar daarvoor is wel tijd nodig.

Op de agenda
Het lijkt me dus een uitstekend moment dat biologische en reguliere telers de handen ineen slaan om dit plan van het nodige commentaar te voorzien. Dit onderwerp moet natuurlijk op de agenda komen van de Tweede Kamer. Het zal toch niet zo zijn dat Nederland als braafste jongetje van de klas de eerste zal zijn die deze maatregel doorvoert en daarmee goedwillende tuinders in een onmogelijke positie manoeuvreert? 

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin