‘Roerig seizoen bioglasgroenten goed afsluiten’

23-09 | |
Biologische groenten op de markt in Poeldijk.
Biologische groenten op de markt in Poeldijk.

De afzet van bioglasgroenten is dit jaar iets moeilijker verlopen dan andere jaren. De kwaliteit van de bioproducten was goed. Door teelt in de grond hebben de biogewassen een goede weerbaarheid en zijn daardoor goed opgewassen tegen de hittegolven.

Door de hittegolven en hoge energieprijzen was het voor de glastuinbouw in veel opzichten een bijzonder seizoen. “Veel bioproducten worden vooraf al op contractbasis verkocht. Alleen bij tekorten of overschotten in de productie zijn we aangewezen op de markt van de daghandel”, zegt Mark Versluis, ketenmanager Tomaat, Komkommer en Bio bij Harvest House.

De afzet van biologische paprika, zowel blok als punt, liep dit seizoen het merendeel van de tijd redelijk goed door. De prijsvorming binnen Europa kende zo zijn ups en downs in de daghandel. “Soms zaten de prijzen op het niveau van de contractprijzen of erboven. Dat zijn dan goede tijden om eventuele overschotten te vermarkten. Maar er waren ook momenten dat de prijsvorming lager was.”

Volgens de ketenmanager had dit te maken met het aanbod van biopaprika’s vanuit andere landen, waaronder Spanje.

Te veel biotomaten

Bij biotomaat was het wisselender dan bij paprika. Bij de cocktail- en pruimcherrytomaten waren er weleens overschotten. “Deze overschotten zijn dan soms verkocht tegen prijzen die onder de contracten lagen. Je maakt dan niet de prijs die je ervoor wilt hebben, maar dit heeft niet tot al te veel problemen in de afzet geleid.”

Voor komkommer was het een goed seizoen. De afzet en prijsvorming van het bioproduct is vrijwel het hele jaar structureel goed geweest met af en toe een mindere week.

Bij aubergine was er dit jaar te veel aanbod van bioproduct. Overschotten in België en een moeilijkere vraag hadden invloed op de goede afzetmogelijkheden in Europa.

Moeilijker afzet

“Aubergine is nu terug in een positieve flow. De afzet liep het hele seizoen moeizamer”, zegt Sander De Proost, Supervisor Verkoop Bio bij BelOrta. “Dat was bij paprika, zowel punt als blok, ook het geval. Een gevolg van de dalende koopkracht bij de consument.”

Terugkijkend op het seizoen geeft de supervisor aan dat de telers van bioglasgroenten dit jaar iets later gestart zijn met hun teelt, waardoor de volumes ook later op de markt zijn gekomen. Komkommer is bij deze telerscoöperatie het grootste bioproduct. De afzet hiervan is dit jaar goed gelopen. “Rond week 13 en 14 was er iets meer prijsdruk dan andere jaren.”

De afzet van trostomaten heeft tot in juni goed gelopen. Vanaf week 25 is het moeilijker gegaan. De Proost: “Vanwege de gestegen kosten, moet er eigenlijk een prijsstijging worden doorgevoerd. Er is echter wat extra druk op de markt.”

Bij vleestomaten liep de afzet moeilijker door iets meer areaal dan voorheen. Nu is dat beter. De afzet van losse en Roma-tomaten is in België goed gelopen.

Goede kwaliteit

De kwaliteit van de bioglasgroenten was dit jaar goed. Versluis: “De lange hete zomer gaf best wel wat uitdagingen. Af en toe waren er problemen met de kwaliteit, maar in alle gevallen niet ernstig. Door de warmte kan de houdbaarheid van het product weleens een paar dagen korter zijn.” Omdat de bioproducten in de grond worden geteeld, hebben ze een goede weerbaarheid en zijn daardoor goed opgewassen tegen de warmte.

Nu de dagen korter worden, zijn de grote aanvoerpieken van het seizoen achter de rug. “De vakanties zijn voorbij en de afzet trekt weer aan. Het aanbod van de bioproducten paprika en aubergine is in balans met de afzet. Alleen bij trostomaten is er nog wel iets te veel aanbod. Bij komkommer juist een tekort.”

Afzet is financiële kwestie

Hoelang de productie nog doorgaat, hangt af van hoe de plant de hitte heeft verwerkt en nog in staat is om te blijven bloeien, zetten en produceren. De producties zullen de komende tijd afnemen. De afzet hangt volgens de ketenmanager samen met of de consument duurdere bioproducten blijft kopen.

“Wanneer er veel aanbod van conventioneel product in de markt is, heb je een klein deel van de consumenten dat, als bio te duur wordt, daar niet meer voor kiest. Mijn gevoel is dat in de huidige economische situatie consumenten sterker op de prijzen van bioproducten gaan letten. Dat kan effect op de afzet en prijsvorming hebben”, aldus Versluis.

Kleinere volumes

Het algemene beeld is volgens De Proost dat de afzet van bioproducten dit jaar iets moeilijker loopt dan andere jaren. “Door een stagnerende of af en toe zelfs iets dalende vraag, komt vraag en aanbod soms wat in onbalans. Veel product in de markt zorgt voor prijsdruk. Andere jaren hebben we de bioproducten makkelijker kunnen vermarkten. Dit jaar was daar meer duw- en trekwerk voor nodig.”

Voor volgend jaar verwacht hij dat door het gedaalde consumentenvertrouwen er meer inspanningen nodig zullen zijn om de consument ertoe aan te zetten om biogroenten en -fruit te kopen.

Dat vraagt een goede afstemming van vraag en aanbod. “De vooraf afgesproken volumes zullen kleiner zijn. Bovendien worden producenten geconfronteerd met stijgende kosten. Prijsverhogingen zijn dus noodzakelijk.”

Stijger
Harry Stijger freelance redacteur
Meer over

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.Beheer