Doorgaan naar artikel

Roep om crisismaatregelen droogte neemt toe

Foto: ANP

Foto: ANP

Hoewel de droogte al wekenlang aanhoudt, is de situatie voor de Tweede Kamer op dit moment geen topprioriteit. Toch neemt de Kamer de oproep van LTO serieus om met een pakket crisismaatregelen te komen.

De druk op de minister neemt toe om met maatregelen te komen. Aan de andere kant wordt de bal ook bij de landbouw en de landbouworganisaties gelegd: de sector moet voorbereid zijn op extreme situaties.

Ondertussen is de verwachting dat de Landelijke Commissie Waterverdeling, die woensdag 1 augustus bijeenkomt, aanvullende maatregelen zal aankondigen om een dreigend landelijk watertekort af te wenden. De situatie wordt nijpender door het uitblijven van neerslag en de afnemende aanvoer via Rijn en Maas. Landbouwminister Carola Schouten heeft vorige week aangegeven onder andere in Brussel te overleggen over versoepeling van de regels in verband met de droogte.

CDA, VVD en D66 willen dat minister snel reageert

Jaco Geurts - Foto: ANP

Jaco Geurts – Foto: ANP

CDA en VVD dringen aan op een snelle reactie van de minister. Zeker nu ook in andere landen nationale maatregelen worden getroffen, kan Nederland niet achterblijven, vindt CDA‘er Jaco Geurts. Geurts zegt groot respect te hebben voor agrarisch ondernemers die onder zware omstandigheden extra hard moeten werken ‘en soms met wanhoop moeten toezien hoe hun gewassen verpieteren’. De positie van kleine ondernemers in de markt rechtvaardigt ingrijpen door de minister, vindt Geurts.

CDA vindt dat de minister snel moeten reageren op de voorstellen vanuit LTO en serieus moet bekijken welke maatregelen op korte termijn passend zijn. Ik zie ook bewegingen in andere EU landen. Het kan niet zo zijn dat het gelijke speelveld verder onder druk komt te staan.

Helma Lodders - Foto: ANP

Helma Lodders – Foto: ANP

VVD dringt aan op snelheid bij de minister, omdat boeren nu moeten weten waar ze aan toe zijn. De partij heeft inmiddels een tweede set vragen over de aanhoudende droogte gesteld aan minister Carola Schouten. Kamerlid Helma Lodders vraagt om binnen twee weken duidelijkheid over een ontheffing op de verplichting om groenbemesters in te zaaien na de oogst. Volgens Lodders is het op dit moment volstrekt onlogisch om groenbemesters in te zaaien. Het zaad komt door de weersomstandigheden niet tot wasdom. Lodders vraagt de minister voorbeelden te geven van het tegendeel (dat gewassen onder deze extreme omstandigheden wél tot wasdom komen). Eerder al had VVD gevraagd om in overleg met de Europese Commissie uitzonderingsregels te maken voor het uitrijden van mest en het scheuren van grasland en voor regels omtrent vergroening.

Tjeerd de Groot - Foto: ANP

Tjeerd de Groot – Foto: ANP

Coalitiegenoot Tjeerd de Groot (D66) kiest voor maatregelen op de langere termijn. Hij wil dat er beleid komt waarbij boeren gestimuleerd worden hun grond zo te bewerken, dat het meer vocht vasthoudt. “Kortetermijnmaatregelen helpen niet”, aldus Tjeerd de Groot (D66) in gesprek met BNR-radio.

SP: Eenmalige maatregel gerechtvaardigd

Oppositiepartij SP vindt eenmalige maatregelen gerechtvaardigd, gezien de uitzonderlijke situatie. Woordvoerder Frank Futselaar zegt dat er een discussie nodig is ‘over wat het betekent als door klimaatverandering uitzonderlijk weer een permanent fenomeen wordt’.

GroenLinks-woordvoerder Laura Bromet zegt de oproep van LTO Nederland serieus te nemen, zonder dat ze inhoudelijk ingaat op de voorgestelde maatregelen. “Wij zullen de voorstellen bestuderen”, zegt ze.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren vindt dat LTO Nederland de hand in eigen boezem moet steken: “Wie effectief klimaatbeleid tegenhoudt, veroorzaakt zelf grote problemen”, aldus Ouwehand. “Het is tijd dat akkerbouwers en tuinders gaan eisen dat LTO haar verzet tegen de verkleining van de veestapel staakt.”

Nog geen vraag om geld

LTO vraagt nog niet om financiële ondersteuning. “Vragen om cash geld van de overheid kun je pas doen als je weet hoe groot de schade is”, zegt LTO-voorzitter Marc Calon bij BNR-radio. Hij sluit niet op voorhand uit dat er nog een financieel beroep op de overheid gedaan zal worden. Nu vindt hij onder andere dat er maximaal ingezet moet worden op de teelt van voedergewassen om de veehouderij te voorzien van een wintervoorraad.

Minder belasting op verzekering

LTO-Nederland heeft aangedrongen op een pakket van crisismaatregelen waaronder een verlaging van de assurantiebelasting (21% op de brede weersverzekering).

CDA vindt dat de assurantiebelasting op de brede weerverzekering omlaag moet en ook het eigen risico. D66 benadrukt dat dit kabinet twee keer € 10 miljoen heeft uitgetrokken voor de brede weerverzekering. Volgens De Groot is een brede deelname van boeren en tuinders van wezenlijk belang. Daardoor zullen de premies omlaag gaan, denkt hij.

Bekijk meer

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin