Doorgaan naar artikel

‘Robot moet oude boer vervangen’

Voeraanschuifrobot schuift in nieuwe ligboxenstal op melkveebedrijf voer aan voor het voerhek.<em><br />Foto: Bert Jansen</em>

Voeraanschuifrobot schuift in nieuwe ligboxenstal op melkveebedrijf voer aan voor het voerhek.<em><br />Foto: Bert Jansen</em>

De vergrijzing in de landbouw kan een risico zijn voor de voedselproductie, zegt Amerikaanse landbouwminister. Robots moeten uitkomst brengen.

De vergrijzing in de landbouw kan de voedselproductie op den duur in gevaar brengen, en daarom moet de toepassing van robots in de agrofoodsector worden gestimuleerd. Die boodschap gaat de Amerikaanse landbouwminister Tom Vilsack afgegeven tijdens de top van landbouwministers van de G7, onder andere bijgewoond door Europees landbouwcommissaris Phil Hogan en de landbouwministers van Japan, VS, Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië en Groot-Brittannië.

Gemiddelde Japanse boer is 67 jaar

De gemiddelde leeftijd van de boeren in het gastland voor de G7-top, Japan, is 67 jaar. Robotisering is een van de mogelijke oplossingen voor de vergrijzing in de landbouw, maar kan ook bijdragen aan de productie van meer voeding met een lagere ecologische voetafdruk.

Antibioticaresistentie

De landbouwministers hebben ook gepraat over de bestrijding van antibioticaresistentie en de beheersing van besmettelijke planten- en dierziekten.

Beheer
WP Admin