Risico bij scheiding bed en baan van arbeidsmigrant

04-02-2021 | Laatste update op 13-05 | |
Huisvesting voor arbeidsmigranten zou juridisch gescheiden moeten worden van het arbeidscontract. - Foto: Bert Jansen
Huisvesting voor arbeidsmigranten zou juridisch gescheiden moeten worden van het arbeidscontract. - Foto: Bert Jansen

De Tweede Kamer wil een scheiding van bed en baan voor arbeidsmigranten. Glastuinbouw Nederland waarschuwt voor commerciële verhuurders.

In de Tweede Kamer is brede steun voor de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. Alle partijen die gisteren in de Kamercommissie Sociale Zaken overlegden over het rapport van het Aanjaagteam, waren het met name eens over een wettelijk verankerde certificering voor uitzendbureaus, wettelijk geregelde registratie van alle arbeidsmigranten die in Nederland komen werken, een beter gecoördineerde aanpak van huisvesting én een ontkoppeling van arbeids- en huurcontracten, door Kamerleden omschreven als een scheiding van bed en baan of van bed en baas. Door dat laatste kunnen nu arbeidsmigranten die hun werk verliezen, automatisch ook hun huisvesting verliezen.

Einde aan inhouden huur op loon

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderschrijft de mening van de ruime Kamermeerderheid dat er iets gedaan moet worden aan de afhankelijkheid van een internationale werknemer aan zijn werkgever, als die ook zijn huisbaas is. Maar hij hecht ook aan de notie van een zorgplicht van werkgevers voor hun internationale werknemers. De minister is dan ook niet van plan om een einde te maken aan de mogelijkheid die de Wet Aanpak Schijnconstructies laat om tot een bepaald bedrag huur en zorgpremie in te houden op het loon.

Artikel gaat verder onder de afbeelding

LTO: ‘Misstanden hard aanpakken’

“Ons advies is vooral de misstanden zoals die er nu zijn hard aan te pakken en tegelijkertijd het grote belang dat telers en uitzendbureaus hechten aan goede huisvesting wél te behouden en te benutten, zonder werkgeverschap en huisvesting op voorhand te scheiden”, zegt Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid bij Glastuinbouw Nederland.

Alleen juridisch scheiden

Het gevaar bestaat dat internationale werknemers in hun nieuwe woon- en werksituatie te maken krijgen met commerciële verhuurders, die vooral uit zijn op een zo’n hoog mogelijk rendement op hun investering. Dat terwijl internationale werknemers het juist belangrijk vinden dat ondernemers huisvesting en zorgverzekering goed regelen. Loef: “In het debat werd aangegeven dat scheiding tussen werken en wonen niet per se hoeft te betekenen dat de inlener of het uitzendbureau in een andere juridische hoedanigheid niet ook de verhuurder mag zijn. Het is een punt dat nog in onderzoek is.”

Lees ook: ABU waarschuwt voor tekort arbeidsmigranten

van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur


Beheer