Doorgaan naar artikel

Rijk Zwaan mag zaadcentrum in glastuinbouwgebied bouwen

De Raad van State schorst plannen niet van zaadbedrijf Rijk Zwaan om een nieuw zaadcentrum te bouwen in een glastuinbouwgebied in De Lier (Zuid-Holland).

In een voorlopige voorziening vroeg een omwonende van het nieuw te ontwikkelen gebied om schorsing van het plan, maar de rechter ziet daarvoor geen mogelijkheden. Het nieuwe bestemmingsplan maakt meer afwijkende functies mogelijk. Er hoeven dus niet alleen kassen gebouwd te worden in het gebied grenzend aan de bestaande hoofdlocatie van Rijk Zwaan.

Zaadcentrum geen verslechtering van leefomgeving

In een 15 meter hoog pand gaat Rijk Zwaan opslag en bewerking van zaden uitvoeren en verwerking van vruchten. Volgens de rechter is dit pand geen verslechtering van de leefomgeving voor de omwonende. Bij ontwikkeling van kassen is hogere bouw toegestaan, zoals kassen op kantoorpanden.

Ook vindt de rechter niet dat voor verkeersbewegingen problemen zijn te verwachten. Het is niet te verwachten dat een relevant grotere verkeersdruk ontstaat. Als in de lopende bodemprocedure blijkt dat voor de omwonende een hogere geluidsbelasting ontstaat, zijn alsnog maatregelen te nemen, verwacht de rechter.

Deze uitspraak in voorlopige voorziening staat los van die bodemprocedure, maar laat zien dat het een juridische toetsing doorstaat.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin