Rijenbemesting op zand en scherpere fosfaatnorm ‘hoog’

06-07-2017 | Laatste update op 24-08 | |
Foto: Roel Dijkstra
Foto: Roel Dijkstra

Rijenbemesting in uitspoelingsgevoelige teelten zoals mais, aardappelen en prei op zuidelijke zand- en lössgrond, meer fosfaatklassen en een lagere aanwendnorm voor fosfaat bij fosfaattoestand ‘hoog’.

Dat zijn enkele maatregelen uit een brief van demissionair Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken over de voortgang van het nieuwe mestbeleid voor de jaren 2018-2021, het zogenoemde Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn.

Voor vermindering van de uitspoeling van nitraat in waterwingebieden in zand- en lössgebieden wil Van Dam ruimte bieden voor een vrijwillig plan van aanpak tussen landbouw, drinkwaterbedrijven en overheden.

Extra categorie tussen fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘hoog’

Bij de fosfaatnormen wil de staatssecretaris naar een andere manier om de fosfaattoestand te bepalen. De Pal- en Pw-waardes verdwijnen. Verder komt er een extra categorie tussen fosfaattoestand ‘neutraal’ en ‘hoog’. Mogelijk mag er meer fosfaat op grond met fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’, maar de fosfaatgebruiksnorm voor ‘hoog’ gaat verder omlaag.

Deadline 31 december 2017

Het is een greep uit een lange reeks maatregelen waar nog geen overeenstemming over is. Uiterlijk 31 december 2017 moet het programma zijn ingediend bij de Europese Commissie, schrijft Van Dam. Daarvoor moet dan nog een Milieueffectrapportageprocedure worden doorlopen. Van Dam is bovendien een ‘traject gestart’ voor het maken van een ‘definitieve keuze’ voor de inzet voor invulling van derogatie. Een eerder uitgesteld debat over het nieuwe mestbeleid zal op verzoek van de Tweede Kamer direct na het reces plaatsvinden.

Esselink
Wim Esselink Voormalig redacteur
Meer over


Beheer