Doorgaan naar artikel

Residuprestatie teelten niet meer goed inzichtelijk

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in 2020 zo weinig monsters genomen in groenten en fruit dat residuprestaties steeds lastiger te meten zijn.

Dat blijkt uit de laatste publicaties van residucontroles door de NVWA. De NVWA had het aantal monsters de laatste jaren al afgebouwd, maar in 2020 lag door corona het aantal residumonsters in groothandels en winkels opnieuw veel lager. Door het ruime aanbod groente en fruit in veel kanalen en van veel herkomsten zijn er te weinig monsters om echt conclusies over de prestaties te leveren.

Afgelopen jaar liet de NVWA al achterwege om de prestaties van Nederlandse teelten apart weer te geven. Dat is door het lage monsteraantal nu helemaal onmogelijk.

Aardbeien voeren lijst aan

Doorgaans bevatten groente en fruit residuen van hooguit één of twee verschillende gewasbeschermingsmiddelen. Residuen van drie of meer bestrijdingsmiddelen zijn vooral aangetroffen op aardbeien (6,3), appels (4,5), peren (4,6) en sla (2,6). Dat geldt ook vaak Nederlands product, bleek in eerdere jaren toen herkomst was uitgesplitst. De Europese voedselautoriteit Efsa onderzoekt of dit een risico oplevert voor de volksgezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is daarbij nauw betrokken.

Veel lage scores Nederland

Bij representatief bemonsterde Europese broccoli, sluitkool, uien, aubergines, kiwi’s, bananen en mango’s is het overschrijdingspercentage van de residunormen heel laag. Die producten bevatten sowieso weinig verschillende residuen.

Hoge percentages overschrijdingen komen vooral voor bij de risicogestuurde bemonstering van groente en fruit van buiten de EU. Net als bij de eerdere rapportages vond de NVWA ook nu de meeste overtredingen bij bonen, vruchtgroenten – zoals paprika’s, pepers en aubergines – en tropische vruchten.

Milieugroep PAN wil ingrijpen minister

Milieugroep PAN Nederland heeft op basis van opgevraagde residuresultaten berekend dat het aantal bestrijdingsmiddelen die op vervangingslijst staan, vaker voorkomen. De organisatie wil strakker beleid van de overheid. NVWA wijst daar in haar rapportage niet op. De voedselautoriteit blijft de aandacht leggen bij de controles op import van buiten de EU. Eerder reageerde GroentenFruit Huis op het onderzoek van PAN.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin