Doorgaan naar artikel

Reputatiemanagement en water

Herkenbaar in beeld kan fijn zijn voor de afzet. Maar wie met een milieuovertreding in beeld komt, is minder blij. Tenzij je in oplossingen denkt.

Het mooie van een column is dat je onderwerpen die op het eerste gezicht niets met elkaar te maken hebben, aan elkaar kunt knopen.

Vanuit marketingoogpunt staan glastuinbouwondernemers inmiddels met een foto op winkelverpakkingen en Albert Heijn laat zien dat het beter verkoopt. Dat die trend zal doorzetten, mag je verwachten. Het heeft zijn aspecten die je ook kunt benoemen onder ‘local-for-local’. Het herkenbaar maken van de producent.

In beeld met afvalwater

Vanuit een handhavingsdag die het Hoogheemraadschap van Delfland in oktober 2016 hield, komen afvalcontainers in beeld waaruit water de sloot in stroomt. Bovenstaande zaken matchen niet, maar via social media zijn ze heel snel met elkaar in verbinding te brengen. En zo komen we bij reputatiemanagement.

Handhavingsdagen

Waterschappen in het hele land zijn bezig met het transparant maken van waterkwaliteitsgegevens. Vanwege de Kader Richtlijn Water is dat ook hun taak. Door de toegenomen bedrijfsgrootte zijn die steeds makkelijker te vertalen naar een individueel bedrijf.

Een handhavingsdag kunnen we steeds vaker verwachten. Bevoegd gezag moet voor de waterkwaliteit hierin ook acteren. Zij bewaken de ondergrens van gelijk spelveld tussen bedrijven. Cijfers laten zien dat de waterkwaliteit nog niet overal op orde is. Bevoegd gezag is dan aan zet en dat moeten we ook willen als sector. Het raakt ook onze reputatie, als sector en als individueel bedrijf. Daar moeten we over nadenken. Zeker nu we herkenbaar zijn in de keten en bij de consument.

Netjes werk tenietgedaan

Terug naar de handhavingsdag, gericht op de teeltwisseling. Een lekkende afvalcontainer kan zomaar de waterkwaliteit bederven en een jaar lang netjes werken teniet doen. Denk in oplossingen. Als je dat doet (ook goed voor je reputatie) staat die container in een laadkuil en is de regenwaterafvoer tijdelijk afgedopt, zodat je het water naar riool kunt pompen met een dompelpompje.

Dit past ook in wat we beogen met waterkwaliteit. Eerst aandacht voor onze bedrijfssystemen. Zijn ze echt en oprecht vrij van lekkage? Als het antwoord ja is, dan komt pas in beeld hoe we restwater gaan zuiveren. En dat moet in 2017 binnen onze bedrijven in gang worden gezet.

Share this

Afbeelding
Jean Aerts

bestuurder LTO Glaskracht Nederland

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin