Doorgaan naar artikel

Rentekorting Rabobank op teeltinvestering bodem en water

Tuinbouwbedrijven kunnen op investeringen die water besparen en bodemkwaliteit verbeteren een rentekorting krijgen van de Rabobank. Die gunstige financiering voor verduurzaming kan meer dan 1 procent rente schelen. Voor energie en glastuinbouw is een aparte financieringsregeling in de maak.

Rabobank wil met deze gunstige financieringen bijdragen aan het verder verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarvoor is tot 2030 in totaal € 3 miljard gereserveerd. Over een deel van de lening is korting mogelijk en over een ander deel wordt de lening tegen inkoopprijs geleverd. Ook in behandelingskosten geeft de bank een voordeel, zo stelt de bank in een toelichting.

Landbouwakkoord 2023

Feitelijk is de gunstige financiering voor verduurzaming een overblijfsel uit gesprekken over het landbouwakkoord in 2023. Dat was de inzet van de Rabobank. Eind dat jaar werd de rentekorting al verstrekt aan dierhouderijen, waar met name op extensivering wordt gemikt. Deze nieuwe regeling voor akkerbouw, vollegrondsgroente en glastuinbouw moet verbeteringen opleveren voor de bodem, het water en indirect zo de biodiversiteit.

De verwachting is dat de open tuinbouwteelten makkelijker aan deze rentekorting kunnen komen dan glastuinbouw, maar ook nieuwbouw van een kas kan deels onder de regeling vallen als daarmee het watersysteem wordt gefinancierd. Rabobank werkt aan een aparte regeling voor rentekorting op energiemaatregelen in de glastuinbouw die na de zomer komt, zegt sectormanager tuinbouw Arne Bac.

Rupsbanden en druppelirrigatie

Voorbeelden voor investeringen die onder de regeling vallen, zijn nieuwe technieken zoals gps, bodemscans en machines. Mits deze helpen de bodem gezonder en de teelt klimaatvriendelijker te maken. Ook rupsbanden voor de fruitteelt, maar ook druppelirrigatie vallen onder de regeling, als dat water bespaart. Ook wanneer er subsidie op de investering wordt verkregen, is nog stapeling mogelijk, weet Bac.

Rentekorting past bij agrofoodvisie

Het instrument past ook in de agrofoodvisie van de Rabobank, die uitgaat van een verduurzaamde sector in 2040. Hoe de meerprijs voor die verduurzaming betaald wordt, was nog geen onderdeel van die agrofoodvisie, maar de rentekorting is daartoe een opmaat. De Rabobank denkt dat bedrijven genoeg verduurzamen als de overheid de doelen stelt.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin