‘Remmen en gas geven’

07-07-2020 | |
Foto: Canva
Foto: Canva

In de landbouw praten we vaak over vegetatieve en generatieve groei, waarbij voor iedere teelt een eigen balans is ontwikkeld om zo tot het gewenste doel te komen. Veelal opereren we hierbij op een dun zijden draadje, waar we onze expertise sterk op hebben ontwikkeld.

Vandaag de dag zien we deze gelijkenis terug in de wereld. Coronavirus heeft aan de handrem van de wereld getrokken, maar de innerlijke drive op overleven en doorgaan komt hierbij weer sterk bovendrijven. Wat kan wel? En wat mag niet? De zoektocht naar deze balans zal eveneens remmen en gas geven tegelijk zijn, waarbij we over datzelfde dunne zijden draad balanceren.

Voortzetting voedselvoorziening

Technologische ontwikkelingen worden snel aangegrepen om tot een oplossing te komen. Hoe kunnen we de voedselvoorziening blijven voortzetten op 1,5 meter afstand? Wat als er een ziekte of plaag uitbreekt? Hoe kunnen we deze zo snel mogelijk minimaliseren en indammen? Welke parameters maken de mens/plant kwetsbaar en, of misschien nog wel belangrijker, hoe kunnen we weerstand verhogen?

Creatief handelen

Al met al speelt de landbouw een cruciale rol in gezondheid van de wereldbevolking en dat bevestigt de noodzaak om creatief om te gaan met nieuwe manieren om te remmen en gelijktijdig gas te kunnen geven. Deze inzichten dienen dan ook meer en meer geïnterpreteerd te worden. Grens verleggen, risico’s nemen en zo nu en dan remmen zal tot de basis blijven horen van ons bestaan, waarbij natuur en mens gelijk op zal blijven gaan.

Bal
René Bal teeltadviseur fruitteelt


Beheer