Doorgaan naar artikel

Rekfolie in asperge geeft ook oogstrek

Zwart-witte rekfolie van FI Trading geeft meer rek in het oogstmoment van asperge. De folie rekt immers met de groeiende asperge mee. In combinatie met de Chris van Christiaens Agro doet Mevissen Gemüse in Elmpt (D) er dit jaar ervaring mee op. 

Vier jaar geleden introduceerde FI Trading rekfolie in de Nederlandse aspergeteelt. De folie wordt geproduceerd door het in het Spaanse Sevilla gevestigde Reyenvas. Tot op heden bestaat de folie uit drie lagen rekfolie: een zwarte en een witte laag en op de witte laag zit nog een biologisch afbreekbare laag donkergrijze folie gelijmd. Met de folie is in de afgelopen drie jaar op meerdere bedrijven in Nederland, Duitsland en België ervaring opgedaan.

Demoperceel van Mevissen Gemüse

In sommige rijen begint de derde biologisch afbreekbare laag te verbrokkelen.
In sommige rijen begint de derde biologisch afbreekbare laag te verbrokkelen.

Het idee is dat die biologische laag in het eerste jaar extra vervroeging geeft, omdat de temperatuur onder drie lagen circa 2 graden hoger is dan onder twee lagen. Vervolgens moet die derde laag geleidelijk in kleine deeltjes afbrokkelen en vergaan. Wel is dat na vier ervaringsjaren nog een aandachtspunt, zo blijkt half april op het demoperceel van Mevissen Gemüse in Elmpt. In sommige rijen begint de derde laag te verbrokkelen, maar in andere rijen is de biologische laag in grotere stukken losgelaten. Die stukken zijn ook terug te vinden op het perceel.

Voor Günter Mevissen is het duidelijk dat die derde laag voor hem weinig tot geen meerwaarde heeft, wel ziet hij het voordeel van rekfolie als het gaat om ‘de rek’ die er zit in het oogstmoment. Het voordeel zit met name in het aantal dagen dat de asperge optimaal te oogsten is, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

Opschoning bedden

Op het demoveld combineert de Duitse teler de rekfolie met het oogsten met een Chris van Christiaens Agro. Mevissen oogst een deel van zijn percelen volledig met de Chris. Daarnaast gebruikt hij de Chris op andere percelen om twee tot drie keer per seizoen de bedden op te schonen en losser te maken. Ook bij een te laag prijsniveau of bij te weinig personeel zet hij de Chris in.

Ná een ronde met de Chris stijgt de oogstprestatie, blijkt ook uit onderzoek van Compas Agro. Het onderzoekscentrum vergeleek op meerdere bedrijven en grondsoorten het oogsten met de Chris met handoogst. Daarbij bleek de oogst met de hand zo’n tien dagen na de machinale oogst gemiddeld 23% minder tijd te kosten dan waar steeds handmatig is geoogst. Het percentage rechte stengels was gemiddeld 8,4% hoger, het aantal licht kromme was 7,4% lager en de geoogste kilo’s lagen 8% hoger. Op zwaardere gronden was het effect groter dan op lichtere gronden.

Uit praktijkervaringen blijkt ook dat de oogstmedewerkers het makkelijker steken na een opschoningsronde met de Chris aan den lijve ervaren. Hun oogstprestatie gaat daarna omhoog en dat betekent dat ze ook meer kilo’s per uur kunnen oogsten. Daarnaast zijn de bedden losser en dat maakt dat het oogsten iets minder zwaar werk is.

Folie ‘liften’

Omdat de bedden onder rekfolie minder hoog hoeven te zijn, immers de asperges blijven bovengronds wit en halen ook bovengronds makkelijk de gewenste lengte. Omdat de folie met de groei van de koppen mee rekt, groeien de asperges bovengronds ook niet krom. Als de stengels wat hoger staan, is het wel zaak de folie netjes recht omhoog ‘te liften’, anders breken de koppen. Met de Chris lukt dat prima, net zoals met de veel gebruikte oogsthulpwagens. Bij de traditionele handoogst wordt de zwart-wit folie vóór het steken vaak over een bepaalde lengte van de bedden getrokken. Dat levert bij langere stengels uiteraard breuk op, waardoor die oogstmethode niet te combineren valt met het gebruik van rekfolie.

Wat is de levensduur?

De levensduur van rekfolie vormt voor de praktijk nog wel een vraagteken. Aangezien de folie pas voor het vierde jaar in gebruik is, valt daarover ook nog geen uitspraak te doen. De vraag is of de folie zijn rekbaarheid behoudt gedurende de levensduur van een perceel van tegenwoordig zo’n acht jaar. In die acht jaar is er de invloed van weer en wind en van de zon en ligt de folie vaak buiten het seizoen naast het perceel. Gewone zwart-wit folie gaat onder deze omstandigheden zo’n acht jaar mee. De slijtage daarbij ontstaat vooral door scheuren en gaten, als er flink aan de folie getrokken wordt. Hoe goed is rekbare folie daar op den duur tegen bestand? De kosten van nieuwe rekfolie met drie lagen liggen zo’n 30% hoger dan die van gewone zwart-wit folie. Bij folie met twee lagen is dat 20%. Normale zwart-wit folie kost gemiddeld zo’n € 0,56 per meter.

Oogstfrequentie omlaag

Omdat de asperges langer door kunnen groeien, kan de oogstfrequentie omlaag. Bij handoogst is bij gewone zwart-wit folie een oogstfrequentie van om de dag gebruikelijk. Bij rekfolie zou dat één keer in de drie dagen kunnen zijn. Bij niet-selectieve machinale oogst ligt dat sowieso ruimer. Bedrijven die werken met een Chris in combinatie met gewone zwart-wit folie oogsten hun percelen om de zeven tot tien dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij rekfolie zou dit om de zeven tot twaalf à dertien dagen kunnen zijn. De resultaten van het onderzoek bij Mevinssen, zoals het aantal oogstmomenten, de productie, kwaliteit, sorteringsverhouding en rijsnelheid komen na het seizoen beschikbaar.

Extra afzetkanaal

Bij de niet-selectieve oogst met de Chris worden op de machine door vier personen aan een leesband de niet-vermarktbare asperges handmatig uitgesorteerd. Die gaan dus niet meer over de sorteerlijn. Wel is het zo dat ook de kortere asperges al geoogst worden en het is zaak daarvoor een afzetkanaal te vinden. Uit een praktijkproef van vorig jaar bleek dat het aantal kortere dan gebruikelijk op zo’n 7% uitkwam.

Demonstratie

Dinsdag 14 mei heeft FI Trading en Christiaens Agro de oogstmachine in combinatie met het teeltsysteem gedemonstreerd bij Mevissen Gemüse in het Duitse Elmpt/Niederkrüchten. Bekijk hieronder de video van de demo.

Lees meer artikelen over asperge of bekijk actuele marktprijzen via GFactueel.nl/markt

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin