Doorgaan naar artikel

Rekenkamer: Uitvoering GMO-subsidie kan beter

GMO Groenten en Fruit heet onder het nieuwe EU landbouwbeleid vanaf 2023 Sectorale Interventies. - Foto: Gerard Boonekamp.

GMO Groenten en Fruit heet onder het nieuwe EU landbouwbeleid vanaf 2023 Sectorale Interventies. - Foto: Gerard Boonekamp.

De Rekenkamer denkt dat monitoring en evaluatie van besteding van GMO-subsidie in Nederland beter kan.

Dat blijkt uit het rapport Toegevoegde waarde EU-subsidies in Nederland. Nederland zou meer moeten doen om inzicht te krijgen wat de resultaten zijn van de besteding van gelden uit de subsidieregeling GMO Groenten en Fruit. De Rekenkamer heeft de Europese subsidies in Nederland onderzocht en GMO Groenten en Fruit heeft een apart karakter. Waar andere Europese subsidies met een pot werken en aanvragers concurreren voor een toekenning, is dat bij GMO niet zo. Alle aanvragers krijgen subsidie als ze voldoen aan de voorwaarden. De Rekenkamer denkt dat er subsidie wordt verstrekt voor bijdragen aan streefwaarden voor indicatoren die al lang zijn gerealiseerd.

Aangehaakt

In het rapport stelt het ministerie van LNV dat bij GMO wordt aangehaakt bij Europees ontwikkelde indicatoren. Zo blijven de administratieve lasten voor bedrijven lager. De aanbeveling wordt daarmee niet overgenomen.

Bij de andere aanbeveling om beter te controleren wat de resultaten zijn van de subsidietoekenningen, stelt het ministerie dat bij invoering van nieuwe Europese landbouwsubsidieregels (GLB) in 2023 al na een aantal jaar geëvalueerd wordt op effectiviteit en efficiëntie. Het stelsel GMO Groenten en Fruit heet vanaf dat moment Sectorale Interventies.

Beheer
WP Admin