Doorgaan naar artikel

Regels piekarbeid op een rijtje

Foto: Peter Roek.

Foto: Peter Roek.

Piekarbeid hoe werkt dat ook alweer? Lees de tips van de Werkgeverslijn.

In de cao Open Teelten en in de cao Glastuinbouw is de regeling piekarbeid opgenomen. In de regeling piekarbeid mag je een werknemer maximaal 8 aaneengesloten weken per jaar op basis van het wettelijk minimumloon in dienst nemen voor het verrichten van werkzaamheden. Het moet dan gaan om seizoensgebonden, uitsluitend routinematige werkzaamheden die gerelateerd zijn aan oogst- en teeltwerkzaamheden (inclusief bewerkingen en verwerkingen van de oogst) voor agrarische gewassen. Per werknemer mag de regeling piekarbeid eenmaal per kalenderjaar worden toegepast.

Vrijstelling voor sectorfondsen

Voor piekarbeiders geldt een vrijstelling voor de sectorfondsen (BPL en Colland Arbeidsmarkt) en ze worden beloond op basis van het voor hen geldende wettelijke bruto minimumloon. Vakantiedagen en vakantiegeld worden bij het einde van de dienstbetrekking of bij iedere loonbetaling tegen een percentage van 20% afgerekend. Daarnaast ontvangt een piekarbeider ongeacht zijn/haar leeftijd een compensatie van 0,7% van het geldende loon voor het ontbreken van het arbeidsongeschiktheids- en nabestaandenpensioen. Dit is een absolute voorwaarde om een werknemer aan te merken als piekarbeider en je dient deze compensatie op te nemen op de loonstrook als ‘compensatie regeling piekarbeid’. Zie ook de handleiding piekarbeid voor meer informatie en alle voorwaarden.

Uiterlijk 5e werkdag aanmelden bij BPL

Belangrijk is dat je de piekarbeider uiterlijk op de 5e werkdag aanmeldt bij pensioenfonds BPL. Indien je de piekarbeider niet binnen 5 werkdagen aanmeldt bij BPL is er geen sprake van piekarbeid en kun je geen gebruik maken van de vrijstelling voor de sectorfondsen. Het aanmelden van piekarbeiders bij BPL gebeurt op basis van het burgerservicenummer (BSN). Heeft de piekarbeider nog geen BSN? Dan dient hij of zij deze aan te vragen. Komt de werknemer langer dan 4 maanden in Nederland wonen, dan moet hij of zij zich binnen 5 dagen na aankomst in Nederland inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waar hij gaat wonen. Arbeidsmigranten die korter dan 4 maanden in Nederland komen wonen dienen een BSN aan te vragen bij een RNI inschrijfvoorziening. Bekijk ook de brochure van de Rijksoverheid voor meer informatie. Je kunt ook vertalingen van deze brochures downloaden.

Uitwijken naar RNI-locaties

Wij adviseren om vooraf een afspraak te maken bij de desbetreffende inschrijfvoorziening zodat de piekarbeider tijdig een BSN ontvangt. In de brochure van de Rijksoverheid vind je ook de contactgegevens van de 19 RNI inschrijfvoorzieningen in Nederland. Mocht de voorkeurslocatie een wachttijd hebben dan dient de werknemer uit te wijken naar een andere locatie.

Hoge WW-premie

Voor piekarbeiders geldt de hoge WW premie, tenzij er sprake is van scholieren of studenten. Piekarbeiders dragen geen premie af voor de Private Aanvulling WW (PAWW).

Beheer
WP Admin