Regel BSN-nummer arbeidsmigrant op tijd

02-07-2021 | Laatste update op 03-08 | |
Elke medewerker heeft een BSN-nummer nodig, ook buitenlandse. - Foto: VidiPhoto
Elke medewerker heeft een BSN-nummer nodig, ook buitenlandse. - Foto: VidiPhoto

Elke arbeidsmigrant moet een BSN-nummer hebben om hier te kunnen en mogen werken. En sinds zo’n nummer ook nodig is om hier te kunnen worden gevaccineerd is het zelfs populair geworden. Maar ook best ingewikkeld om te krijgen. De Werkgeverslijn krijgt er veel vragen over.

Buitenlandse werknemers moeten, willen zij in Nederland kunnen werken en wil een werkgever kunnen verlonen, een BSN-nummer hebben. Een BSN-nummer moet door de buitenlandse werknemer zelf aangevraagd worden, bij één van de 19 RNI-loketten (Register Niet-Ingezetenen).

Het is belangrijk om tijdig de aanvraag voor een BSN-nummer in gang te zetten, adviseert de Werkgeverslijn land- en tuinbouw de telers die met vragen hierover komen. Vanwege de coronasituatie zijn de RNI-loketten soms minder bezet en de ervaring leert dat de capaciteit bij de RNI-kantoren in drukke tijden en vakanties beperkt is. Daardoor kunnen er lange wachttijden ontstaan.

Identificatie en formulieren

Een afspraak inplannen bij een RNI-loket kan digitaal of telefonisch. De werknemer moet echter wel moet in eigen persoon bij een RNI-loket zich identificeren en zich laten inschrijven in het RNI-register. Er wordt verwacht dat de werknemer Nederlands, Engels of Duits spreekt. Spreekt hij geen van deze talen dan is een begeleider/tolk noodzakelijk. Ook kan aan de begeleider/tolk gevraagd worden of hij/zij zich kan identificeren.

Laat werknemers het registratieformulier en het toestemmingsformulier al vooraf (liefst digitaal) invullen en uitgeprint meenemen. Dit versnelt de doorlooptijd aan het loket aanzienlijk. Beide formulieren zijn in 7 talen beschikbaar. Vul op het registratieformulier het buitenlandse woonadres in en het adres waar ze in Nederland verblijven op het moment van inschrijving. Het toestemmingsformulier is nieuw en noodzakelijk voor het registeren van aanvullende contactgegevens.

Rijbewijs is niet voldoende

Zorg ervoor dat alle werknemers een geldig reisdocument (ID-kaart of liever nog een paspoort) bij zich hebben. Bij het inschrijven in de RNI worden mensen zorgvuldig geïdentificeerd om fraude te voorkomen. Inschrijving is niet mogelijk met een rijbewijs of een verblijfsvergunning. Het reisdocument moet in goede staat zijn en de foto moet goed gelijkend zijn. Een ID-kaart die in tweeën is gebroken, wordt niet geaccepteerd. Let op: Dat iemand met een paspoort of ID-kaart door de douane komt is geen garantie dat het document goed genoeg is voor inschrijving in de RNI.

Regeling piekarbeid

Maakt u ook gebruik van de regeling piekarbeid? Meld piekarbeiders uiterlijk de vijfde werkdag aan bij BPL Pensioen. Indien piekarbeiders niet binnen 5 werkdagen een BSN-nummer kunnen krijgen, dan kun je coulance krijgen van BPL Pensioen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: u dient een schriftelijk bewijs (bijvoorbeeld een e-mail) te hebben van het betreffende RNI-loket, waaruit blijkt dat het niet haalbaar is om binnen vijf dagen een BSN te ontvangen. U stuurt een mail aan BPL Pensioen met het verzoek om coulance én voorzien van het schriftelijke bewijs. BPL Pensioen beslist over coulance. U krijgt hiervan bericht.

Al een BSN maar nummer vergeten?

Als werknemers al eerder Nederland geweest zijn om te werken dan staan ze wellicht al ingeschreven in de RNI en hebben ze al een BSN. Een BSN blijft levenslang geldig. Als een werknemer zijn BSN niet meer weet dan is inschrijving niet opnieuw nodig, maar kan gevraagd worden om – tegen betaling – een uittreksel. De werknemer kan hiervoor contact opnemen met één van de 19 gemeenten met een RNI-loket.

Eleveld
Diana Eleveld adviseur cao en arbeidsrecht
Meer over


Beheer