‘Red wat je kan in het groene onderwijs’

13-09-2020 | Laatste update op 19-09 | |
Verschuren
Peter Verschuren broccoliteler
Foto: Peter Roek
Foto: Peter Roek

Het aantal bedrijven neemt af en daarmee ook het aantal kinderen met groene roots.

Door de afname van het aantal agrarische bedrijven wordt het steeds moeilijker specifieke staftaken ten dienste van de sector op een acceptabel niveau te houden. Dit zien we duidelijk in het groene onderwijs. Het aantal bedrijven neemt af en daarmee ook het aantal kinderen met groene roots.

De instroom op vooral het mbo is dermate laag dat veel opleidingen sneuvelen. Op ons bedrijf hebben we jaren gehad met vijf stagiaires tegelijk, maar de laatste vijf jaar zien we niemand meer.

In de vakpers lees je regelmatig ‘hier moeten we wat aan doen’, maar men doet niets

Bewust van de potentiële gevaren van deze ontwikkeling hebben meerdere agrarische bedrijven zich opgeworpen als educatieboer. Daarbij weet ik uit ervaring dat de ondersteuning daarbij door het agrobedrijfsleven en vanuit de belangenbehartiging laag is.

In de vakpers lees je regelmatig ‘hier moeten we wat aan doen’, maar men doet niets. Moeten we niet gaan werken aan andere opties om groene personeelsleden op te leiden?

Onze land- en tuinbouw wordt internationaal erkend als vooraanstaand en duurzaam. Zie bijvoorbeeld het filmpje How a tiny country feeds the world van het World Economic Forum of OESO dat Nederland in de top vijf van duurzame voedselproducenten rangschikt.

Bouw een groen onderwijsstelsel op EU-basis en neem dit op in de Green Deal

Kun je een internationale school opzetten om zo de vijver voor leerlingen te vergroten? Wageningen is een goed voorbeeld, maar trek dit breder: bouw een groen onderwijsstelsel op EU-basis en neem dit op in de Green Deal.

‘Samen sterk’ is een beproefd concept dat hier ook opgeld doet. Kun je delen van het groene onderwijs integreren, bijvoorbeeld binnen een technische opleiding? Kun je op groene sectoren toegesneden ICT inpassen in het werk van programmeurs die gespecialiseerd zijn in computergames?

Ze kunnen dan misschien meteen een game maken waarmee je kunt oefenen hoe je een bedrijf beter kunt leiden. Het is nu tijd voor actie. We willen voorkomen dat onze waardevolle agrarische expertise voor altijd verloren raakt.

Meer over


Beheer