Doorgaan naar artikel

Record EU-steun telersverenigingen: € 156 miljoen

De elf Nederlandse erkende producentenorganisaties ontvangen een recordbedrag van € 156 aan EU-steun uit de Sectorale Interventie Groente & Fruit-regeling (SIG&F).

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keurt de operationele programma’s van elf producentenorganisaties voor de groente- en fruitsector goed. Als de ingediende plannen worden uitgevoerd, ontvangen de organisaties € 156 miljoen Europese subsidie voor het vergroenen en verbeteren van de sectoren waarin zij actief zijn.

Het bedrag van € 156 miljoen is een record, vorig jaar lag dat rond de € 120 miljoen. De verhoging is het gevolg van toetreding van The Greenery en hogere prijzen in het omzetjaar 2022. Over die omzet wordt het maximale subsidiebedrag berekend.

Hogere steun voor milieu-investeringen

De telersverenigingen kunnen beter gebruik maken van de mogelijkheden van SIG&F nu een overgangsregeling van de voorganger GMO is afgelopen. De SIG&F-regeling is op sommige punten aantrekkelijker dan de oude GMO-regeling. Relatief hogere steunbedragen zijn mogelijk voor milieu-investeringen met lagere eigen bijdrage. Daardoor hoeft de sector zelf minder bij te dragen dan het steunbedrag. Zelf dragen de telersverenigingen € 75 miljoen bij, wat dus op een totaal investeringsbedrag van € 221 miljoen neerkomt.

Onderzoek betere teeltmethoden en rassen

De activiteiten voor meer duurzaamheid in de operationele programma’s van de producentenorganisaties, zijn gericht op onder andere energiebesparing, duurzame energieopwekking en -opslag. Ook zetten de organisaties in op nieuwe producten en meer klimaatbestendige rassen telen. Het EU-geld kan ook ingezet worden voor innovatie en onderzoek. Er is daarbij aandacht voor verbeterde teeltmethoden, gewasvariëteiten en technologieën.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin