Rechtszaak rond GMO-subsidie ZON

14-07-2014 | |
Rechtszaak rond GMO-subsidie ZON

Het Productschap Tuinbouw heeft in 2011 terecht een bezwaar verworpen tegen de GMO-toekenning aan de Coöperatieve telersvereniging Zuidoost-Nederland (ZON).

De Afvalwerker Milieu Service Zuid stelt door het besluit getroffen te raken, voor zover het gaat over toekenning van subsidie voor verwerking van afval. De afzetorganisatie kan kosten voor verwerking onder GMO-subsidie brengen, waardoor 50 procent van de kosten vergoed worden. De afzetorganisatie koos voor een andere verwerker dan Milieu Service Zuid, waardoor telers geen vrije keuze meer hebben waar ze afval afzetten.

Maar de keuze kan door de afzetorganisatie gemaakt worden en wordt volgens het College van Beroep voor het Bedrijfsleven niet door de GMO-subsidie veroorzaakt. De rechter vindt niet dat de afvalverwerker direct betrokkene is, en dus geen bezwaar kan indienen tegen de GMO-betaling. De afvalverwerker is niet werkzaam in hetzelfde marktsegment als de telersvereniging zodat geen sprake is van concurrenten.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer