Doorgaan naar artikel

Rechtszaak rond einde pacht fruitperceel

pacht

In een rechtszaak over de beëindiging van een pachtcontract claimt een fruitteler een vergoeding voor verbetering van een boomgaard. - Foto: ANP

Een fruitteler heeft bij het einde van pacht recht op vergoeding van verbetering aan de fruitpercelen.

Dat is de uitkomst van een tussenuitspraak in een hoger beroepszaak tussen de fruitteler en de stichting die het fruitperceel van 20 hectare lang verpachtte. Een deskundige moet die waarde van aangebrachte verbeteringen aan het perceel inschatten. In 2019 werd een andere pachter aangesteld en zijn de biologisch-dynamische bomen gerooid. Beide partijen claimen een vergoeding voor verbeteringen (teler) en voor schade (verpachter) aan het perceel.

Verbeteringen aan het perceel zijn onder meer de verharding van het bedrijf en het drainagesysteem. Dat de biologisch-dynamische teeltwijze tot een verbetering van de bodemvruchtbaarheid heeft geleid, wijst de rechter af. De hogere onkruiddruk kan voor gangbare telers juist een nadeel zijn om de pacht over te nemen.

Stichting: schade aan boomgaard

De stichting stelt dat er schade aan de boomgaard is ontstaan, toen de pachter in het voege voorjaar de toegang blokkeerde vanwege het geschil bij het einde van het pachtcontract. De rechter stelt dat de stichting dit onvoldoende onderbouwd heeft, waardoor die claim weinig kans maakt.

Bij de overgang van het pachtcontract is de bestaande pachter een aanbieding gedaan voor verlenging, maar is geen overeenkomst gesloten en is een andere teler aangesteld. Volgens de rechter is hierbij de bestaande pachter niet benadeeld. Bij de beëindiging van het pachtcontract heeft de teler geen fruit kunnen oogsten, waarvoor hij een vergoeding claimt. De teler claimt in totaal een bedrag van € 731.367 en de stichting een bedrag van € 219.332,80.

Overleg over raadpleging deskundige

De kantonrechter oordeelde eerder dat de teler het fruitperceel in goede staat heeft achtergelaten en recht heeft op een vergoeding van € 10.000 voor de aangelegde verharding. Zowel de teler als de stichting gingen niet akkoord en moeten nu samen overleggen over de raadpleging van een deskundige.

Beheer
WP Admin