‘Rechter zet streep door gebruiksverbod middelen’

26-11-2020 | |
van der Scheer
Ton van der Scheer Redacteur
Foto: ANP
Foto: ANP

Een gebruiksverbod voor een bepaalde groep gebruikers van op zich toegelaten middelen, dat mag niet van de rechter.

Nefyto en Artemis sturen samen een persbericht de wereld in met opmerkelijk nieuws. Het gerechtshof Den Haag haalde een streep door het wettelijke verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. De rechter concludeert nu dat “de wettelijke basis ontbrak” voor dit verbod, dat in oktober 2016 in werking trad.

Hoger beroep tegen overlegpartner

Het is een rechterlijke uitspraak in hoger beroep. Dat hoger beroep werd ingesteld door Nefyto en Artemis samen. Deze organisaties trekken vaker samen op, want met enige overlap behartigen ze de belangen van ontwikkelaars, producenten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen, zowel chemisch als biologisch of ‘van natuurlijke oorsprong’. Zo melden ze in het persbericht dat ze beide partner zijn in het twee maanden geleden gestarte Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Partner dus van dezelfde partij waartegen ze al vier jaar procederen. Want in dat programma sturen politiek, overheden en bedrijfsleven samen met Stichting Natuur en Milieu aan op een ‘verschuiving naar meer biologische en laagrisicomiddelen’.

Kunnen vertrouwen op een toelating

Bedrijven kunnen de investering in die ‘groenere’ middelen alleen maar verantwoord doen, schrijven Nefyto en Artemis, als ze erop kunnen vertrouwen dat een toelating “niet wordt doorkruist door een gebruiksverbod op politieke gronden”. Dat de rechter hen nu gelijk geeft kan hoopvol lijken, ook voor boeren en tuinders die net zozeer willen kunnen blijven vertrouwen op die toelatingen en de termijnen die daar in Nederland en Europa voor staan.

Poltieke gronden versus wettelijke basis

Maar de middelenbranche poneert hier, vrij kort door de bocht, een schijntegenstelling tussen politieke gronden en een wettelijke basis. Het is immers uiteindelijk toch de politiek die wetten maakt en aanpast. Wat nu nog kracht van wet heeft, zoals een toelating van dit of dat middel tot en met die en die datum, dat kan door regering en volksvertegenwoordiging ook weer worden teruggedraaid. Daar is het nu eenmaal de wetgevende macht voor.

Voor wie is dit goed nieuws?

In dit geval was het gebruiksverbod voor een bepaalde groep gebruikers van op zich toegelaten middelen, kennelijk juridisch onvoldoende doortimmerd. Eigenlijk voor niemand goed nieuws. Want de gedachte dat gemeenten en beheerders van sportterreinen nu dan toch weer kunnen gaan spuiten, wie wordt daar nou warm van? In elk geval niet de politici en beleidsmakers die het verbod uitvaardigden. En als die dan niet rechtsom middelengebruik aan banden kunnen leggen, dan misschien toch maar weer harder linksom, namelijk door toelatingen voor álle gebruikers te schrappen. Ook al zitten we met zijn allen als partners in dat uitvoeringsprogramma.Beheer