Doorgaan naar artikel

Rechter: Zelfoogsttuin is groentebedrijf, geen moestuin

De Rechtbank Overijssel oordeelt dat een zelfoogsttuin moet worden gezien als normaal agrarisch bedrijf.

Daarmee is de oprichting van zo’n bedrijf niet in strijd met het geldende bestemmingsplan, zo blijkt uit een uitspraak. Een zelfoogsttuin is geen detailhandel of volkstuin, oordeelt de rechter. Dat het oogsten van groenten plaatsvindt door derden tegen vergoeding, maakt dit niet anders. Dat afnemers van die groente op kleine schaal zelfgroenten zouden verbouwen, is ook niet het geval stelt de rechter.

Omwonenden vrezen dat de realisering van de zelfoogsttuin er toe zal leiden dat op het perceel ook recreatieve activiteiten zullen plaatsvinden. De rechter stelt dat extensieve recreatieve activeiten niet uit te sluiten zijn. De teler wil met 225 deelnemers die ieder 225 euro bijdragen voorzien in zijn levensonderhoud. En dat mag dus van de rechter.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin