Doorgaan naar artikel

Rechter wijst extra schadeclaim gasleiding teler af

De Rechtbank Noord-Nederland stelt dat Gasunie in 2013 genoeg schade vergoed heeft aan een groenteteler voor gederfde inkomsten bij de aanleg van een gasleiding.

De bospeenteler claimde een aanvullende schadevergoeding, omdat de vergoeding die Gasunie betaalde gebaseerd was op standaardteeltcijfers uit KWIN-berekeningen. De werkelijke schade was hoger. De teler stelde echter geen contractgegevens te mogen delen omdat deze vertrouwelijk met retailorganisaties zijn gesloten. Een deskundigenrapport gaf de teler gelijk in een algemene calculatie van gederfde inkomsten, maar Gasunie heeft daar volgens de rechter terecht kritiek op geuit.

Tussenpersoon

De rechtbank constateert zelf dat de afzetketen van bospeen van deze teler er anders uitziet dan oorspronkelijk gedacht. De teler verkoopt aan grote supermarktorganisaties via een ander teeltbedrijf. De teler stelt dat beide bedrijven minder peen hebben kunnen afzetten dan in de betaalde schadevergoeding rekening mee is gehouden. Dat bleek echter niet uit de inkoopgegevens van het bedrijf dat de bospeen van de teler afnam. In het jaar 2010 of de jaren erna, waren volumes op peil. Uit de eigen gegevens van het teeltbedrijf waren die gegevens niet goed af te leiden, oordeelt de rechter. Deze wil de teler ook niet meer in gelegenheid stellen uit te leggen hoe het kan dat de volumes stabiel waren in 2010.

Deskundigenrapport genegeerd

Gasunie stelde dat het deskundigenrapport lancunes bevatte en te vaak in het voordeel van de teler rekende. Zo is het aantal van 45.000 bossen per hectare te hoog ingeschat en is de tarra problematiek (grondsporen) niet goed verwerkt in de berekening. Ook zou uit stukken blijken dat de bospeen niet voor een vaste prijs is verkocht van € 0,68 of € 0,72 per bos, maar ook via dagprijzen. Gasunie constateert daarbij dat er geen aanknopingspunten zijn in de administratie van de teler om de werkelijke schade te berekenen. De rechter geeft Gasunie daarin gelijk.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin