Doorgaan naar artikel

Rechter vernietigt vergunning beregening

Op een gepacht perceel in de gemeente Rucphen mag een kweker geen grondwater onttrekken. Dat is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State.

Het is de verpachter die de zaak aanhangig maakte en het besluit van het college van burgemeester en wethouders van die gemeente aanvocht. De verleende vergunning voor onttrekking van grondwater is in strijd met grondwaterregelgeving en beleid voor dat gebied, stelt de verpachter die de pachter de vergunning wil ontzeggen.

De pachter heeft zelf een beregeningsvergunnging voor dat gebied en stelt dat met de vergunning voor de pachter een uitbreiding van de onttrekking van grondwater plaatsvindt. Dat is tegen het grondwaterbeleid voor dat gebied. De Raad van State volgt dat standpunt en heeft het besluit van de gemeente vernietigd. Het is niet duidelijk of de pachter zonder deze vergunning wel voldoende kan beregenen voor zijn tuinbouwgewassen. Hij voerde aan dat de beregening cruciaal was voor het voortbestaan van zijn bedrijf. Hij teelt zomerbloemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin