Rechter: Schik zaak teler en bank renteswap en GMO

10-12-2021 | Laatste update op 24-08 | |
Rechtbank Amsterdam. - Foto: Wikimedia
Rechtbank Amsterdam. - Foto: Wikimedia

Hoe is een teeltbedrijf beperkt door nadelig financieel advies en renteswaps? De rechter roept op tot een schikking met de bank.

De Deutsche Bank heeft de zorgplicht naar een groenteteler geschonden door in 2006 langlopende renteswaps te adviseren met een kortlopende lening. De teler heeft met die afdekking van renterisico’s schade geleden in de ontwikkeling van zijn bedrijf. Zo is mogelijk een GMO-subsidie voor een uitbreiding niet verkregen wegens het ontbreken van financiële ruimte.

De rechter wil in een extra zitting op een aantal vragen antwoord vinden op wat er zou gebeurd zijn op het bedrijf als andere financiële adviezen waren gegeven. Dat blijkt uit de tussenuitspraak. Zou de teler dan inderdaad nieuwgebouwd hebben met GMO-subsidie in 2010. En hoe zou het bedrijf ervoor staan als de teler de lening wel zou hebben kunnen aflossen?

Deutsche bank trok zich terug

De Deutsche Bank trok zich rond 2016 terug van de Nederlandse markt en kwam via intern onderzoek al tot de conclusie dat de teler schade had geleden in het advies van renteswaps. In een eerdere uitspraak ging de rechter niet mee in de vordering van de teler, waaronder een schadevergoeding.

Vordering schadevergoeding niet verjaard

In hoger beroep stelt de rechter in een tussenvonnis dat de vordering van schadevergoeding niet is verjaard. Wel wijst de rechter erop dat met de kennis van nu het financieel advies niet te negatief mag worden beoordeeld. Het ging erom dat niemand voor 2008 kon inschatten hoe de rente-ontwikkeling zou verlopen en hoe dat financiële risicoproducten als renteswaps zou beïnvloeden.

Verheul
Jeroen Verheul redacteur


Beheer