Doorgaan naar artikel

Rechter haalt korte spuitzones nieuwbouw onderuit

De gemeente Beuningen moet bestemmingsplannen aanpassen voor een nieuwbouwproject omdat de spuitzoneberekeningen niet zeker zijn.

Dat oordeelt de Raad van State. Er is te veel onzekerheid over modellen die worden gebruikt bij het bepalen van spuitzones rondom nieuwbouw van bestaande of toekomstig bestemde fruitpercelen.

Modellen

Bij de behandeling in de gemeenteraad is een tweede spuitzoneringsonderzoek verricht en in het bestemmingsplan verwerkt, maar de rechter vindt die nog niet juist onderbouwd. Er is te veel onzekerheid over het model dat is gebruikt. Zo is dat Europese (Efsa)-model gebaseerd op bespuiting van percelen landbouw (neerwaarts). Er wordt wel gerekend aan specifieke modellen voor fruitteelt, maar ook met alle extra zekerheden in het plan als windhaag, en locatie van de ramen in de nieuwbouw, wil de rechter niet toestaan dat zones van minder dan 50 meter worden gebruikt.

Aanleg hoogstamboomgaard

Ook vindt de rechter dat het bestemmingsplan de aanleg van een hoogstamboomgaard verhindert. Een omwonende wil een zorgboerderij starten en de bewoners laten werken in een nieuw te planten kersenboomgaard. Ondanks dat kersenteelt niet de hoofdactiviteit is, vindt de gemeente de ondernemer te veel beperkt in zijn ontwikkeling door het bestemmingsplan. Het plan voorziet in de bouw van drie appartementencomplexen met 64 levensloopbestendige woningen en een (half-)verdiepte parkeergarage voor de bewoners, onder deze drie complexen.

Ook een andere omwonende stelde beroep in vanwege de beperkingen voor het fruitteeltbedrijf dat er al ligt en vocht de spuitzoneberekening aan in het plan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin