Doorgaan naar artikel

Rechter beslist over geblokkeerde aardwarmteput Limburg

De Raad van State gaat een eindoordeel geven over het gebruik van aardwarmteputten in het Limburgse Horst. - Foto: ANP

De Raad van State gaat een eindoordeel geven over het gebruik van aardwarmteputten in het Limburgse Horst. - Foto: ANP

De rechter gaat het overheidsbesluit toetsen om geen aardwarmte toe te staan aan telers in Horst.

Het aardwarmtebedrijf CLG is sinds 2019 failliet na stillegging als gevolg van regionale bodemtrillingen in 2018. De curator meldt nu een principe-overeenkomst voor de verkoop van de grond en aardwarmte-installatie.

De grond wordt in principe voor één euro verkocht omdat aan het afsluiten van de putten veel kosten kleven. De aardwarmte-installatie (bovengronds) is verkocht voor ruim € 250.000, maar ook weer onder voorwaarden.

Raad van State

Die voorwaarden lijken te draaien om de rechtszaak bij de Raad van State. De rechter gaat het eindoordeel geven over het gebruik van de putten.

Daarvoor gaat de rechter het besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) toetsen eerder dit jaar. In juni dit jaar weigerde de Staatssecretaris van EZK een winningsplan goed te keuren voor aardwarmtewinning door CLG.

Dit nadat vooral Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseerde uiterst voorzichtig te zijn met aardwarmtewinning in de buurt van natuurlijke breuken in aardplaten, zoals in Limburg. De aardwarmtewinning bij CLG wordt gekoppeld aan bevingen in het gebied, maar een hard verband tussen winning en de bevingen is nooit aangetoond.

De zaak is aangespannen door de curator, omdat het in het belang is van de schuldeisers. De curator schrijft: “Een beroepsprocedure is gestart bij de Raad van State en er zijn diverse stukken ingediend bij Staatstoezicht op de Mijnen en er heeft veel overleg en correspondentie plaatsgevonden met deze partij.”

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin