Doorgaan naar artikel

Rechtbank staat vangkooien toe

De Rechtbank Gelderland heeft de provincie Utrecht in het gelijk gesteld in een zaak tegen het gebruik van vangkooien door telers.

Een besluit om vangkooien toe te staan aan fruittelers en zo kraaien en kauwen te vangen en doden werd aangevochten. De rechter moest oordelen of alternatieven bestaan voor vangkooien. De rechtbank is van oordeel dat afdeknetten te kostbaar zijn en daarnaast niet wenselijk. Het gebruik van een akoestische apparaat, het Alcat-systeem, is niet overtuigend als alternatief omdat, daarnaast nog andere middelen nodig blijken en de werking niet is aangetoond.

De rechtbank is van oordeel dat een vangkooi een aantrekkende werking heeft op vogels, waardoor het fruit en de knoppen minder worden aangetast. De vangkooi draagt hierdoor bij aan het verminderen van schade aan gewassen.

Nieuwe wet

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking in plaats van de Flora en Faunawet. Vanaf die datum zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet verdwijnt het Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan. Voortaan zijn de provincies verantwoordelijk voor het natuurbeleid, en niet meer het Rijk. Dat zorgt voor allerlei bestuurlijke veranderingen; het Faunafonds wordt een unit van BIJ12 en blijft de afhandeling van de schademeldingen doen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin