Doorgaan naar artikel

Realitycheck

De regio Hamburg in Duitsland is de afgelopen dagen wederom opgeschrikt door enkele ziektegevallen veroorzaakt door een Ehec-bacterie. Eén zesjarig meisje overleed zelfs aan de gevolgen van de besmetting.

Gelukkig werd tot op heden géén relatie aangetoond met de vorige Ehec-uitbraak en het consumeren van groenteproducten. Desondanks haalde Ehec opnieuw de voorpagina’s van Duitse kranten en associeerden consumenten de beperkte uitbraak nadrukkelijk wél met groenten. Dat is de erfenis van de vorige crisis.

Met dit gegeven uit de Duitse afzetmarkt wilde Groenten & Fruit graag van u weten in hoeverre de sector heeft geleerd van de vorige Ehec-uitbraak en hoe u de risico’s inschat van de huidige situatie. Ons is in reactie daarop gevraagd niet over de Ehec te schrijven, sterker nog, vanuit de ivoren torens van het Productschap Tuinbouw is ons verweten dat wij Ehec hypen en notabene naar Nederland toe zouden trekken. De media, en Groenten & Fruit in het bijzonder, als boosdoener?

Tijd voor een realitycheck. Het verband dat de consument nog steeds legt tussen Ehec en groente als gevolg van paniekmakerij vanuit overheidswege in 2011 in Duitsland, dat is de werkelijkheid en de gevoeligheid van dit moment. Groenten & Fruit sluit haar ogen hier niet voor en wil eenieder scherp houden om vanuit eigen kracht en visie de veiligheid van groenten zo te waarborgen en uit te dragen dat het volgende Ehec geval niet meer negatief afstraalt naar onze afzet. Dat is de uitdaging die als een paal boven water staat en die getuige het betrekken van de loopgraven nog maar beperkt wordt opgepakt.

Fabian Brockotter, hoofdredacteur

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin