Doorgaan naar artikel

Rapport: meer regie nemen restwarmte

restwarmte premium

Foto: Harry Stijger

De benutting van restwarmte wordt in de toekomstige energievoorziening voor Nederland steeds belangrijker, door de opkomst van waterstof.

De landelijke overheid zou de benutting van restwarmte moeten aanmerken als aspect van nationaal belang. Die erkenning draagt bij aan voorrang en versnelling van aanleg van infrastructuur. Dat is één van de conclusies van het brede rapport Integrale effectenanalyse Programma Energiehoofdstructuur 2023. Dat moet om de vier jaar richtlijnen geven voor planning van de energievoorziening van 2050.

Restwarmte of aardwarmte?

Eén van de vraagstukken daarbij is duurzame warmte. Restwarmte kent een aantal voordelen op aardwarmte, concluderen de onderzoekers. Het is goedkoper, veiliger en heeft zich al bewezen. Bij een keuze tussen de twee duurzame warmtebronnen zou restwarmte de voorkeur kunnen krijgen, maar de onderzoekers zien voorlopig meer heil in een combinatie van beide bronnen als voeding van warmtenetwerken.

Het is mogelijk dat restwarmteproductie verandert de komende jaren. Als de industrie de processen verduurzaamt, komt minder warmte vrij. Daar komt naar verwachting meer restwarmte voor in de plaats bij waterstofproductie.

Regie nemen ruimtegebruik

De overheid moet regie nemen in discussies rond energie-infrastructuur. De komende jaren wordt een grondige aanpassing voorbereid van die infrastructuur door meer windmolens op zee en waterstofproductie. Dat heeft ook enorme gevolgen voor landschappen en natuur, schrijven de onderzoekers. Zo doen de onderzoekers een aanbeveling over de locatie van nieuwe kerncentrales om bestaande energie-infrastructuur zo goed mogelijk te gebruiken.

Ook maakten de onderzoekers een kaartje met benodigde warmteleidingen als aardwarmte of restwarmte de voorkeur krijgt. Een duidelijke keuze maken ze niet.

De noodzaak van bovenregionale warmtenetwerken is er duidelijk wel. Bijvoorbeeld de warmteleiding in Zuid-Holland (Warmtelinq) en de verwachte koppeling van de leiding in Brabant van de Amercentrale met restwarmte in Moerdijk.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin