Doorgaan naar artikel

Rapport fossiele subsidie schat glastuinbouw te hoog in

Drie milieu-organisaties berekenen dat glastuinbouw jaarlijks € 1,28 miljard subsidie krijgt op aardgasgebruik. In 2022 was dat bedrag € 200 miljoen lager. Het is ook niet het volledige verhaal, vindt de sector.

De milieu-organisaties OMO, Oil Change International en Milieudefensie berekenden dat Nederlandse bedrijven in ‘vervuilende sectoren’ meer fossiele subsidies krijgen dan gedacht, namelijk € 37,5 miljard euro. De glastuinbouw is daarin goed voor € 1,28 miljard. Deze milieu-organisaties vinden dat Nederland de subsidies harder moet afbouwen.

Over glastuinbouw merken deze partijen op dat de geplande afbouw van fiscale voordelen op gasverbruik voor de glastuinbouw lijkt te worden uitgesmeerd over de periode 2025 tot en met 2030, terwijl in het regeerakkoord 1 januari 2025 stond. Het rapport maakt geen melding van het sectorsysteem en andere zaken waarop vooruitgang is geboekt, zoals aardwarmte.

Tijdspad wel haalbaar?

Glastuinbouw Nederland laat bij monde van voorzitter Adri Bom-Lemstra weten dat het rapport niet de inspanning van de glastuinbouw weergeeft. Een deel van de in het rapport berekende subsidie is bovendien gekoppeld aan het sectorsysteem, waarbij bedrijven geld bij elkaar brengen om de transitie te versnellen. “Er gaat een hele wereld achter, een veelheid aan dingen, maar dat we moeten kijken naar het degressieve belastingstelsel, daar zijn we het wel mee eens. De glastuinbouw wil in 2040 klimaatneutraal zijn, maar we zien ook dat veel vergunningstrajecten nu veel te lang duren. Voor aardwarmte, maar door stikstofmaatregelen ook voor andere zaken. Klopt het tijdspad van verduurzaming dan nog wel? Alles kan in vertraging schieten. Daar hebben we grote zorgen over.”

Ruwe berekening

Voor de berekening van de fossiele subsidies schatten de onderzoekers de subsidies over de laatste vijf jaar. Voor glastuinbouw liep die ‘fossiele steun’ op van € 891 miljoen in 2018 naar € 1,47 miljard in 2021, maar daalde in 2022 fors naar € 1,08 miljard. De onderzoekers namen het gemiddelde van de laatste twee jaar en komen uit op € 1,28 miljard, terwijl het meest recente bedrag € 1,08 miljard was.

De onderzoekers keken naar drie regelingen waardoor de glastuinbouw steun ontvangt: Het verlaagde tarief glastuinbouw in de energiebelasting, de inputvrijstelling voor gas in wkk’s en de grootverbruikerstarieven in het belastingstelsel voor aardgas. Die laatste regeling is goed voor € 852 miljoen aan steun voor glastuinbouw. De inputvrijstelling voor aardgas komt uit op € 159 miljoen in 2022. Die steun is echter ruw berekend door geen rekening te houden met de geleverde elektriciteit aan het net uit wkk’s.

Stelsel tegen het licht houden

Glastuinbouw Nederland stelt na het lezen van het rapport dat de cijfers op zich goed onderbouwd lijken. “Het gaat erom dat het degressieve stelsel eens goed tegen het licht gehouden gaat worden in combinatie met andere heffingen zoals CO2-rechten (ETS), en bijvoorbeeld het CO2 sectorsysteem. Het rapport vraagt om een plan op dit dossier en dat kunnen we onderschrijven”, stelt de organisatie.

Lees meer over het thema energie via GFactueel.nl/energie/

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin