Doorgaan naar artikel

Raming: WKK houdt stand na 2025; doorbraak LED

Ook na 2025 kan WKK mogelijk uit. - Foto: Ton van der Scheer

Ook na 2025 kan WKK mogelijk uit. - Foto: Ton van der Scheer

De energietransitieroute voor glastuinbouw is fors bijgesteld door nieuwe aannames voor gas- en elektraprijzen, en door areaal.

Dat blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning 2020 van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). De onderzoekers melden daarin een aantal vergaande conclusies die het transitiepad voor de glastuinbouw beïnvloeden, zoals de aanhoudend verbeterde positie van WKK en gasketels.

Ook melden de onderzoekers dat in 2020 het sectordoel voor CO2-emissies niet gehaald wordt. PBL verwacht dat de glastuinbouw 6,5 megaton CO2 uitstoot, waar het doel lag op 4,6 megaton CO2. Energiebesparing loopt bovendien de komende jaren vertraging op.

Belang gasketel groter in raming

De verwachtingen voor de energietransitie van de glastuinbouw in 2030 zijn dus bijgesteld met nieuwe inzichten. De gasketel is in belang fors toegenomen in de raming. In 2030 draagt deze traditionele verwarming met 34,8 petajoule bij aan de invulling van de warmtevraag, waar tot nu toe werd uitgegaan van 19,2 petajoule (in 2030). Ter vergelijking; de warmte uit warmtenetten in 2030 is 4,8 petajoule in 2030 (is nu 3,7 petajoule). Alle geplande netten leveren de komende jaren 1,1 petajoule op. Voor geothermie gaan de onderzoekers uit van 15,1 petajoule als warmtebijdrage in 2030.

Minder druk elektriciteitsmarkt

De inzet van WKK-installaties wordt ook omhoog bijgesteld door de lage gasprijzen en verhoging van de Opslag Duurzame Energie (ODE). De gunstige positie voor WKK’s blijft zeker tot 2025, maar ook daarna houdt WKK-inzet volgens PBL nog stand. Het bureau verwacht dat de toenemende druk vanuit de elektriciteitsmarkt na 2025 iets minder groot wordt dan eerder verwacht. Het loont daardoor mogelijk nog steeds om WKK te vervangen de komende jaren.

Hogere warmtevraag

Een conclusie is wel dat besparing en nieuwbouw in glastuinbouw naar verwachting vertraging oploopt. Daarin investeren wordt na 2025 weer interessant. De glastuinbouw zal daardoor wel een hogere warmtevraag hebben in 2030 dan eerder verwacht door PBL.

PBL ziet een doorbraak bij LED-belichting via subsidiemogelijkheden. De toename van de elektriciteitsvraag uit de glastuinbouw wordt mogelijk gecompenseerd door de zuiniger LED-belichting.

Groter areaal

Uit de verkenning blijkt ook dat het glasareaal in 2019 plots 700 hectare groter bleek, mogelijk door een betere aangifte via de Gecombineerde Opgave van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De landbouwtelling van CBS valt daar tegenwoordig onder. Dat glasareaal is bijna 9% hoger dan het areaal dat geraamd was vóór de meting in 2019. Wat het effect is op de hogere CO2-uitstoot in 2020 en de compensatie in het CO2-sectorsysteem, schrijven de onderzoekers van PBL niet.

Beheer
WP Admin