Doorgaan naar artikel

Raming: elke groente- en fruitteler sproeit met drone

Toepassing drones voor inspectie en besproeiing. - Foto: Bert Jansen

Toepassing drones voor inspectie en besproeiing. - Foto: Bert Jansen

Op termijn gaat elke groente- en fruitteler met een drone gewasbescherming toepassen. Dat is het uitgangspunt voor onderzoeksbureau SEO naar de potentie van drones in Nederland.

Opvallend genoeg verwacht SEO Economisch Onderzoek dat met 44 drones het hele Nederlandse areaal groente en fruit kan worden behandeld. Daarbij gaat het bureau uit van het jaar 2050. Dat volgt uit het onderzoek Maatschappelijke effecten van drones.

SEO gebruikt aannames voor de landbouw dat met één drone 500 hectare teelt te behandelen is. Daarbij maakt het geen onderscheid tussen complexere teelten zoals fruitteelt. Ook houdt het geen ontwikkeling met andere autonome behandelmethodes. Door het totale areaal van ruim 22.000 hectare te delen door de theoretisch capaciteit van één drone, komt het bureau op 44 drones voor heel Nederland.

Meeste drones voor perceelinspectie

Voor de hele landbouw gaat SEO uit van 1,455 drones in de toekomst. Voor landinspectie zijn de meeste drones nodig. Circa 1.000 landbouwbedrijven (inclusief groente en fruit) zullen straks een drone in bezit hebben voor landinspectie. Andere bedrijven zullen een drone huren voor deze toepassing. Dat zijn vooral middelgrote (50 tot 100 hectare) en kleinere landbouwbedrijven.

Het gebruik van drones in Nederland nam de afgelopen jaren al sterk toe. De precieze impact van dronegebruik voor Nederland is nog onduidelijk. In opdracht van de overheid deed SEO Economisch Onderzoek, samen met Decisio en To70, een verkennende studie naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt. Daarvoor gebruikten onderzoekers een Europese studie waaruit aannames volgen zoals dat alle groente- en fruittelers in de toekomst drones gaan gebruiken voor gewasbehandeling (besproeien).

Bekijk het rapport

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin