Doorgaan naar artikel

Rabobank ziet geen omzetgroei sectoren groente en fruit

Rabobank verwacht geen omzetgroei bij deelsectoren groente en fruit dit jaar en 2023.

Voor zowel fruit, glasgroente en vollegrondsgroente voorziet Rabobank dat de sectoromzet in lijn ligt met 2021. Dat schrijft de bank in de nieuwe sectorprognoses. Ook voor 2023 voorzien de analisten geen omzetschommeling voorzien in groenten en fruit. Daarmee ziet de bank feitelijk geen grote prijsschommelingen, mits de productie op peil blijft. Daarover spreekt de bank geen verwachting uit.

De bank ziet dat prijzen in de glasgroente ook tot nu toe dit jaar het spoor volgen van 2021. Zonder prijsstijging is het lastiger de kostenstijgingen op te vangen. In de laatste sectorprognose 2 maanden geleden sprak Rabobank over prijsverwachtingen die ‘gemiddeld redelijk tot goed’ waren.

Verschillen tussen glasgroente

Het is een gemiddeld beeld van de afzet. Tussen de drie hoofdproducten in glasgroente zijn er wel degelijk verschillen dit seizoen. Daarbij lijkt paprika bijvoorbeeld op de (kleinere) vrije markt niet de lijn van 2021 te volgen in vooral het vroege seizoen. Over de leveringscontracten met supermarkten zegt de bank wel in zijn algemeenheid dat het sentiment bij inkopers is gewijzigd. Prijsstijgingen worden beter geaccepteerd dan eind vorig jaar bij de start van de prijsstijging voor energie.

Energieprijzen historisch hoog

Rabobank wijst in de sectorupdate op de verschillen in kosten en opbrengsten bij de bedrijven. “De energieprijzen zijn historisch hoog en zeer volatiel. Dit zorgt voor een stijging van de kostprijs in de glastuinbouw.”

Voor veel bedrijven met teelt is het een stilte voor de storm. Bij bedrijven waar het vaste prijscontract voor de energie is afgelopen, komt de liquiditeit onder druk te staan als zij niet kunnen bijsturen in de bedrijfskosten en/of -opbrengsten.

Daarbij ziet de Rabobank wel een pluspunt. “Overigens valt ons op dat veel bedrijven zeer adequaat met hun energiestrategie omgaan en hierop bijsturen. Bedrijven met warmtekrachtkoppeling (WKK) en de mogelijkheid om stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet kunnen de meerkosten van energie hiermee deels dempen. Al met al zorgt de energiecrisis in de glastuinbouw voor veel onzekerheid bij de ondernemers.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin