Doorgaan naar artikel

Rabobank Westland: iets minder risicoleningen

Image

Rabobank Westland heeft in 2014 opnieuw een relatief hoog bedrag (33 miljoen euro) opzij gelegd voor slechte leningen.

De glastuinbouw en de detailhandel hadden het in 2014 wederom zwaar. De situatie in Rusland/Oekraïne en in het Midden-Oosten zorgde voor exportproblemen, schrijft de bank.

Die post voorziening kredietrisico’s was wel een fractie lager dan het jaar ervoor (bijna 36 miljoen euro). De voorziening drukt de nettowinst van de bank die uitkwam op 12,7 miljoen euro, bijna geheel toegevoegd aan de algemene reserve. Uitkeringen uit het winstuitkeringsfonds daalden in 2014. Wel spreekt de bank van een solide vermogenspositie. De bank leent minder uit, blijkt uit de jaarcijfers. De post kredieten aan cliënten daalt van 5,1 naar 4,7 miljard.

Wel verwacht Rabobank Wesltand in de glastuinbouw een verdere schaalvergroting en een lichte toename van het investeringsvolume. De bank is betrokken bij gesprekken over de toekomst van de glastuinbouw.

Delen

Jeroen Verheul
Jeroen Verheul

redacteur

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin