Doorgaan naar artikel

Rabobank lanceert innovatiefonds voor startups

Rabobank lanceert een innovatiefonds voor startups in de agri- en foodsector in West-Europa en de VS.

Het fonds verstrekt per bedrijf € 500.000 tot € 3 miljoen investeringskapitaal. Het fonds is gevuld door de Rabobank en heeft als doel beginnende bedrijven met kansrijke ideeën te stimuleren.

De precieze omvang wordt niet direct gecommuniceerd. “Het fonds richt zich op bedrijven die de Banking for Food-strategie van de Rabobank ondersteunen”, zegt Lizette Sint, hoofd van Rabo Private Equity, beheerder van het fonds. Rabo Private Equity is in 2002 opgericht als investeringstak van Rabobank Groep, de grootste financier van de land- en tuinbouw.

Landbouwgericht

“Wij overwegen investeringen over de gehele food & agri-waardeketen en dan met name in ambitieuze bedrijven die actief zijn in sectoren waar wij de kennis en expertise, het netwerk en de positie van de bank optimaal kunnen inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren,” aldus Richard O’Gorman, leider van het investeringsinitiatief.

Het fonds houdt niet op bij financiële ondersteuning. Rabobank wil in zijn eigen woorden een ‘hechte investeringspartner’ zijn en stelt daarom zijn eigen experts en netwerk voor het bedrijf in kwestie ter beschikking. Doel is de waarde van de onderneming in kwestie te doen stijgen. Private equityhuizen investeren vaak met oog op doorverkoop.

Voorwaarden

Bedrijven die gebruik willen maken van geld uit het fonds moeten voldoen aan een serie voorwaarden. Ze moeten een product of dienst aanbieden dat voorziet in een structurele behoefte van de voedings- en landbouwwereld. De markt moet voldoende groot zijn, groeien en het product moet op voldoende schaal kunnen worden gemaakt.

Het businessmodel moet doorwrocht zijn, met oog voor de toevoerketen en de potentiële marges. Daarnaast moet het bedrijf worden geleid door heel goede ondernemers. Ten slotte moet het bedrijf een bepaald voordeel hebben op de concurrentie, bijvoorbeeld door een patent op het product.

Share this

Afbeelding
Jan Cees Bron

redacteur ondernemen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin